Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/12/2010 14:59:10ΑΔΑ: 4ΙΦ8ΙΑΛ-1Ο
Είδος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/12/2010 14:32:55ΑΔΑ: 4ΙΦΧΙΑΛ-ΒΤ
Είδος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/12/2010 10:01:24ΑΔΑ: 4ΙΦΣΙΑΛ-Ψ
Είδος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/12/2010 13:02:49ΑΔΑ: 4ΙΦ2ΙΑΛ-Χ
Είδος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 56Σελίδα: 1 / 6