Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 30.000.000,0001/08/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 28.103.699,5509/06/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ25.000.000,0027/12/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 24.890.726,4208/08/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 20.000.000,0024/03/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 20.000.000,00 €20.000.000,0008/06/2012
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ18.000.000,0008/03/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 17.641.432,23 €17.641.432,2326/06/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ15.500.000,0024/12/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 11.500.000,0007/04/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 10.099.371,59 €10.099.371,5917/05/2012
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 10.015.520,9705/07/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9.000.000,0015/04/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 8.969.000,0013/04/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 8.899.885,71 €8.899.885,7127/12/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 8.645.092,9429/04/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ7.786.213,8827/12/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 7.000.000,0020/04/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6.000.000,0012/04/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ5.414.963,6609/02/2012
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ5.266.701,2521/03/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ5.171.915,5710/03/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ5.014.696,7605/07/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 5.010.000,00 €5.010.000,0031/12/2012
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ4.947.445,9420/09/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 4.945.473,23 €4.945.473,2315/06/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ4.886.913,6116/03/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ4.498.665,2923/11/2011
000ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 4.356.667,634.356.667,6321/12/2011
000ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 4.356.667,63 €4.356.667,6321/12/2011
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ4.224.412,4710/05/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ4.121.022,0910/03/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ4.040.580,1829/07/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 4.016.899,53 €4.016.899,5309/08/2012
0000Απόφαση έγκρισης αίτησης συνολικής πληρωμής για την οικονομική ενίσχυση πράξης με τίτλο: «Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ – Άξονας προτεραιότητας 4» του Μέτρου 4.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013- Υποέργο 14.000.000,0006/12/2010
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.901.491,4104/05/2011
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ3.880.921,5202/05/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ3.830.526,4414/12/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ3.807.562,9627/12/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ3.802.015,9608/01/2013
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.647.900,0013/04/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 3.574.722,95 €3.574.722,9529/06/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.489.628,4408/08/2011
000ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 3.154.134,21 €3.154.134,2121/12/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ3.030.224,7409/02/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.990.885,2011/01/2012
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 2.951.508,20 €2.951.508,2024/05/2012
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 2.927.763,95 €2.927.763,9501/08/2012
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 2.826.796,22 €2.826.796,2222/12/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 2.775.583,86 €2.775.583,8629/12/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 2.775.583,86 €2.775.583,8629/12/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.775.583,8619/01/2012
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 2.623.119,19 €2.623.119,1902/04/2012
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 2.605.200,00 €2.605.200,0022/12/2011
00000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.604.185,8309/12/2011
00ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.570.170,2225/08/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 2.417.818,00 €2.417.818,0012/07/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.363.363,8324/08/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.357.873,9518/05/2012
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2.339.232,4917/03/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 2.313.496,30 €2.313.496,3015/06/2012
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ2.194.213,0631/05/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 2.058.030,89 €2.058.030,8928/05/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.999.503,8118/07/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.915.390,9810/11/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.913.557,5111/10/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.855.143,4327/09/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.845.868,0111/03/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.825.700,0007/07/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 1.807.059,63 €1.807.059,6311/04/2012
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.760.157,8104/11/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 1.726.749,00 €1.726.749,0007/03/2013
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.721.657,3204/04/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.677.416,5027/06/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.644.656,8824/12/2012
00000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.610.573,2916/11/2011
0μεταβίβαση πιστώσεων 1.543.843,7620/05/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 1.532.073,19 €1.532.073,1904/09/2012
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.531.096,7221/03/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 1.520.363,60 €1.520.363,6022/12/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 1.500.963,11 €1.500.963,1118/10/2012
000ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.475.608,4208/03/2011
0000ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ1.462.457,9929/11/2010
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.461.513,6211/04/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.446.791,5317/10/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.446.510,9628/09/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.425.721,3718/11/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0828 ΠΟΣΟΥ 1.402.516,41 €1.402.516,4118/05/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.394.172,9410/06/2011
0ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.389.953,4403/06/2011
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 082/3 ΠΟΣΟΥ 1.371.237,00 €1.371.237,0024/02/2012
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0818 ΠΟΣΟΥ 1.369.160,56 €1.369.160,5608/04/2013
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.362.311,8819/02/2013
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.328.667,2817/12/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.323.267,6913/04/2011
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.309.676,0005/07/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.293.952,2611/12/2012
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.286.615,4519/03/2013
000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.279.649,7511/03/2011
0000ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ1.247.655,6223/08/2011
Σύνολο: 1-100 / 14154Σελίδα: 1 / 142
​​​​​