Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Καθορισμός ή τροποποίηση όρων δόμησης
Σύνολο: 1-1 / 1Σελίδα: 1 / 1