Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΠΥ 118 & ΤΠΥ 119 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕ ΥΨΟΥΣ 859.587,35 €859.587,3507/06/2012
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 830 ΣΕΙΡΑ Β’ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ξηροποτάμου" ΑΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 455.100,00 € 455.100,0005/12/2012
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 842 ΣΕΙΡΑ Α\' ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" ΑΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 455.100 ΕΥΡΩ455.100,0012/04/2013
Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 125 ΓΙΑ 4ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΖΩΝΗ 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕ ΥΨΟΥΣ 430.579,63 ΕΥΡΩ430.579,6315/11/2012
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 823 ΣΕΙΡΑ Β\' ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" ΑΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 397.210 ΕΥΡΩ397.210,0017/10/2012
Κ/Ξ Κ.Δ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘ.Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 3 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Χωριστής" ΑΠΟ Κ/Ξ Κ.Δ. Καρακατσιανόπουλος – Αθ.Γ. Χρυσόπουλος ΥΨΟΥΣ 367.231,27 € 367.231,2718/04/2013
Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 142 11ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 362.276,36 € Μ.ΦΠΑ (294.533,63 € Χ.ΦΠΑ)362.276,3609/12/2013
Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 133 ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΖΩΝΗ 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕ ΥΨΟΥΣ 308.915,23 ΕΥΡΩ308.915,2310/07/2013
Κ/Ξ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 3 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Σύνδεση οικισμού Προαστείου – Ν.Σεβάστειας με Βιολογικό Καθαρισμό Δήμου Δράμας" ΑΠΟ Κ/Ξ Λαζαρίδης Χριστ. & Σία Ε.Ε. – Τοκμακίδου Ευρυδίκη ΥΨΟΥΣ 307.330,54 € Μ.ΦΠΑ (249.862,23 € Χ.ΦΠΑ)307.330,5425/02/2014
Κ/Ξ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 2 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Σύνδεση οικισμού Προαστείου – Ν.Σεβάστειας με Βιολογικό Καθαρισμό Δήμου Δράμας " ΑΠΟ Κ/Ξ Λαζαρίδης Χριστ. & Σία Ε.Ε. – Τοκμακίδου Ευρυδίκη ΥΨΟΥΣ 283.860,99 € Μ.ΦΠΑ (230.781,29 € Χ.ΦΠΑ)283.860,9909/12/2013
Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 147 12ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 271.298,65 € Μ.ΦΠΑ (220.568,01 € Χ.ΦΠΑ)271.298,6511/03/2014
Δ.Ο.Υ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΥΨΟΥΣ 210.111,03 ΕΥΡΩ210.011,0324/08/2011
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 810 ΣΕΙΡΑ Β’ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" ΑΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 199.400,00 € 199.400,0025/07/2012
Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 141 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΖΩΝΗ 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. ΑΕ ΥΨΟΥΣ 198.835,40 ΕΥΡΩ198.835,4007/11/2013
Κ/Ξ Κ.Δ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘ.Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Χωριστής" ΑΠΟ της Κ/Ξ Κ.Δ. Καρακατσιανόπουλος – Αθ.Γ. Χρυσόπουλος ΥΨΟΥΣ 178.000,00 € 178.000,0027/11/2012
Κ/Ξ Κ.Δ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘ.Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ “ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Χωριστής “ (1ος λογαριασμός) ΑΠΟ Κ/Ξ Κ.Δ. Καρακατσιανόπουλος – Αθ.Γ. Χρυσόπουλος ΥΨΟΥΣ 165.000,00 €165.000,0003/10/2012
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 851 ΣΕΙΡΑ Β’ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ξηροποτάμου" ΑΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ ΥΨΟΥΣ 163.240,74 € Μ.ΦΠΑ (132.716,05 € Χ.ΦΠΑ)163.240,7415/07/2013
Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 149 13ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 160.864,15 € Μ.ΦΠΑ (130.783,86 € Χ.ΦΠΑ)160.864,1511/04/2014
Ε.Τ.Ε.Δ. AEΈγκριση δαπάνης ΤΠΥ 139 από Ε.Τ.Ε.Δ. A.E. για τον 9ο λογ/σμό του έργου με τίτλο “ Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1 “ ύψους 144.813,03€ Μ. ΦΠΑ (117.734,17€ Χ. ΦΠΑ)144.813,0310/10/2013
Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 138 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 138.815,36 € Μ.ΦΠΑ (112.858,02 € Χ.ΦΠΑ)138.815,3604/09/2013
Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ Π. - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ ΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ Π. - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ ΕΕ ΥΨΟΥΣ 136.000 ΕΥΡΩ136.000,0009/04/2013
Κ/Ξ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 1 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ Κ/Ξ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 135.422,63 ΕΥΡΩ135.422,6324/10/2013
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ (Τσαρτιλίδη Χ. - Καμίδη Ν. - Οικονόμου Ν. ΟΕ)ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 92 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση σωλήνων μεταφοράς νερού ύδρευσης στην κοινότητα Σιδηρονέρου" ΑΠΟ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ (Τσαρτιλίδη Χ. - Καμίδη Ν. - Οικονόμου Ν. ΟΕ) ΥΨΟΥΣ 132.258,03 € Μ.ΦΠΑ ( 107.526,85 € Χ.ΦΠΑ )132.258,0309/12/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 27/02/2013 ΕΩΣ 2/07/2013 ΥΨΟΥΣ 132.232,00 € 132.232,0022/07/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2011 ΥΨΟΥΣ 109.341,00 ΕΥΡΩ109.341,0005/07/2011
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 01/06/2012 ΕΩΣ 26/09/2012 ΥΨΟΥΣ 107.857,00 €107.857,0004/10/2012
Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ Π. - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τίτλο “ Έργα αποχέτευσης-Σύνδεση τοπικών διαμερισμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό Δήμου Δράμας “ (3ος λογαριασμός) ΥΨΟΥΣ 103.697,11 € Μ.ΦΠΑ ( 84.306,59 € Χ.ΦΠΑ)103.697,1106/09/2013
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ (Χ. ΤΣΑΡΤΛΙΔΗΣ- Ν. ΚΑΜΙΔΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.)ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 78 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τίτλο “Αντικατάσταση σωλήνων μεταφοράς νερού ύδρευσης στην κοινότητα Σιδηρονέρου“ ΑΠΟ Τσαρτιλίδη Χ. - Καμίδη Ν. - Οικονόμου Ν. ΟΕ (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ) ΥΨΟΥΣ 98.545,48 € Μ.ΦΠΑ (80.118,28 € Χ.ΦΠΑ)98.545,4805/07/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012 ΥΨΟΥΣ 94.347 ΕΥΡΩ94.347,0014/12/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΨΟΥΣ 92.007,00 ΕΥΡΩ92.007,0023/08/2011
Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ Π. - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 1 ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ" ΑΠΟ Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ Π. - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 91.979,18 ΕΥΡΩ91.979,1830/07/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012 ΥΨΟΥΣ 89.981 ΕΥΡΩ89.981,0010/05/2012
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ (Χ. ΤΣΑΡΤΛΙΔΗΣ- Ν. ΚΑΜΙΔΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.)ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 84 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τίτλο “ Αντικατάσταση σωλήνων μεταφοράς νερού ύδρευσης στην κοινότητα Σιδηρονέρου “ ( 2Ος λογ/σμός ) ΑΠΟ Τσαρτιλίδη Χ. - Καμίδη Ν. - Οικονόμου Ν. ΟΕ (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ) ΥΨΟΥΣ 88.039,34 € Μ.ΦΠΑ ( 71.576,70 € Χ.ΦΠΑ ) 88.039,3409/09/2013
Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 3 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Έργα αποχέτευσης-Σύνδεση τοπικών διαμερισμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό Δήμου Δράμας" ΑΠΟ της Κ/Ξ Ευθυβούλης Π. – Λαζαρίδης Χριστ. & Σία Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 83.290,02 € Μ.ΦΠΑ ( 67.715,46 € Χ.ΦΠΑ)83.290,0209/12/2013
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΥΨΟΥΣ 83.164,59 € 83.164,5913/01/2014
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 01/06/2012 ΕΩΣ 30/07/2012 ΥΨΟΥΣ 82.203,00 €82.803,0006/08/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 13/06/2013 ΕΩΣ 29/08/2013 ΥΨΟΥΣ 80.524,00 €80.524,0005/09/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 11/03/2013 ΕΩΣ 29/07/2013 ΥΨΟΥΣ 80.182,00 € 80.182,0005/08/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012 ΥΨΟΥΣ 79.854 ΕΥΡΩ79.854,0014/11/2012
Δ.Ε.Η.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. 2011 ΥΨΟΥΣ 79.324 ΕΥΡΩ79.324,0013/10/2011
Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 130 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 78.715,78 €78.715,7817/05/2013
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΑΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΥΨΟΥΣ 78.566,88 ΕΥΡΩ78.566,8808/01/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012-2013 ΥΨΟΥΣ 78.408 ΕΥΡΩ78.408,0021/03/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2011 ΥΨΟΥΣ 77.259 ΕΥΡΩ77.259,0012/09/2011
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΥΨΟΥΣ 73.705,64 ΕΥΡΩ73.705,6420/03/2012
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ & ΑΜΕΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ & ΑΜΕΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201173.676,0528/04/2011
Κ/Ξ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 4 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Έργα αποχέτευσης-Σύνδεση τοπικών διαμερισμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό Δήμου Δράμας" ΑΠΟ Κ/Ξ Ευθυβούλης Π. – Λαζαρίδης Χριστ. & Σία Ε.Ε. ΥΨΟΥΣ 73.224,11 € Μ.ΦΠΑ ( 59.531,80 € Χ.ΦΠΑ)73.224,1125/02/2014
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 26/03/2013 ΕΩΣ 28/05/2013 ΥΨΟΥΣ 71.503,00 €71.503,0005/06/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΥΑΔΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ71.292,1529/03/2011
ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201170.986,3818/11/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201170.769,2309/08/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ) & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 70.768,45 €70.768,4520/08/2012
ΕΜΦΙΕΤΖΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Βελτιώσεις οδοποιίας προς αντλιοστάσια και καθαρισμός χειμάρρων σε τοπικά διαμερίσματα Δήμου Δράμας" ΑΠΟ ΕΜΦΙΕΤΖΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΥΨΟΥΣ 70.109,50 €70.109,5026/09/2012
ΓΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 303 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ρύθμιση πιέσεων και παροχών νέου δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ξηροποτάμου" ΑΠΟ ΓΑΖΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΨΟΥΣ 69.371,78 € Μ.ΦΠΑ (56.399,82 € Χ.ΦΠΑ)69.371,7805/12/2013
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 201169.212,4731/05/2011
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 ΥΨΟΥΣ 68.938 ΕΥΡΩ68.938,0020/11/2013
ΕΤΕΔ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 128 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Δράμας Ζώνη 1" ΑΠΟ ΕΤΕΔ Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 68.686,56 € 68.686,5607/03/2013
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Παρεμβάσεις σε δίκτυα λυμμάτων" ΑΠΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΨΟΥΣ 68.516,00 € Μ.ΦΠΑ (55.704,07 € Χ.ΦΠΑ)68.516,0026/07/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΥΨΟΥΣ 68.061 ΕΥΡΩ68.061,0010/07/2012
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201167.894,8428/06/2011
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 847 ΣΕΙΡΑ Β’ 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση συνδέσεων ύδρευσης και υδρομέτρων" ΑΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ ΥΨΟΥΣ 67.832,63 € Μ.ΦΠΑ (55.148,48 € Χ.ΦΠΑ)67.832,6304/07/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 11/07/2013 ΕΩΣ 30/09/2013 ΥΨΟΥΣ 67.790,00 €67.790,0003/10/2013
ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 201167.490,6817/06/2011
ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201167.097,9917/05/2011
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 ΥΨΟΥΣ 66.982 ΕΥΡΩ66.982,0017/09/2013
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΑΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΥΨΟΥΣ 66.027,76 ΕΥΡΩ66.027,7620/11/2012
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 201165.819,3317/06/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201165.538,8529/09/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 65.519,62 ΕΥΡΩ65.519,6231/08/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-64ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-64 ΥΨΟΥΣ 65.305,84 ΕΥΡΩ65.305,8414/12/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2011 ΥΨΟΥΣ 64.696,00 ΕΥΡΩ64.696,0024/11/2011
ΔΕΗΕΓΚΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΥΨΟΥΣ 64.357,00 ΕΥΡΩ64.357,0019/08/2013
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ63.824,2528/07/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 63.346,27 €63.346,2718/09/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 ΥΨΟΥΣ 63.078 ΕΥΡΩ63.078,0017/12/2013
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΥΑΔ,ΜΕΛΗ ΔΣ ΔΕΥΑΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (ΔΕΥΑΔ) ΥΨΟΥΣ 62.515,39 €62.515,3928/12/2012
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΔ 55-64ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ 55-64 ΥΨΟΥΣ 62.095,85 ΕΥΡΩ62.095,8531/10/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012 ΥΨΟΥΣ 62.028 ΕΥΡΩ62.028,0010/09/2012
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΥΑΔ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ που αφορά την εξόφληση μισθοδοσίας και υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΥΑΔ ΥΨΟΥΣ 61.857,15€ 61.857,1524/12/2013
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 ΥΨΟΥΣ 61.783 ΕΥΡΩ61.783,0005/07/2013
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΥΨΟΥΣ 61.516,76 ΕΥΡΩ61.516,7610/10/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 - 2014 ΥΨΟΥΣ 61.238 ΕΥΡΩ61.238,0007/02/2014
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012 ΥΨΟΥΣ 61.175 ΕΥΡΩ61.175,0007/02/2012
ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ )ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201161.047,5714/07/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 61.031,49 €61.031,4928/06/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2014 ΥΨΟΥΣ 60.387 ΕΥΡΩ60.387,0023/01/2014
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ60.273,7431/10/2011
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 01/03/2012 ΕΩΣ 12/04/2012 ΥΨΟΥΣ 60.096,00 €60.096,0026/04/2012
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΑΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΥΨΟΥΣ 59.665,49 ΕΥΡΩ59.665,4912/12/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 - 2014 ΥΨΟΥΣ 59.504 ΕΥΡΩ59.504,0026/02/2014
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΑΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΥΨΟΥΣ 59.413,41 ΕΥΡΩ59.413,4111/04/2014
ΔΕΗΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ59.226,0031/03/2011
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2012 ΥΨΟΥΣ 59.185 ΕΥΡΩ59.185,0030/10/2012
ΔΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 2013 ΥΨΟΥΣ 59.167 ΕΥΡΩ59.167,0017/10/2013
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 59.095,20 ΕΥΡΩ59.095,2015/12/2011
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201159.076,5917/05/2011
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 215 ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "Λειτουργία & συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & του κεντρικού Α/Σ λυμάτων Δράμας" ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΥΨΟΥΣ 59.040,00 €59.040,0026/09/2012
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΠΥ 239 ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ" ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΥΨΟΥΣ 59.040 ΕΥΡΩ59.040,0004/03/2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΨΟΥΣ 58.957,74 ΕΥΡΩ58.957,7421/03/2014
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ & ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΥΨΟΥΣ 58.902,32 ΕΥΡΩ58.902,3231/03/2014
Σύνολο: 1-100 / 2923Σελίδα: 1 / 30
​​​​​