Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προμήθειες
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:58:28ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΛ6-7ΜΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/04/2014 09:52:02ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΛ6-ΜΣ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/04/2014 13:24:45ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΛ6-83Κ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 09:55:11ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩΛ6-6ΩΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/03/2014 09:21:48ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΛ6-ΩΒ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/03/2014 09:20:28ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΛ6-76Ο
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/03/2014 09:16:02ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΩΛ6-Δ0Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 10:05:27ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΛ6-5ΤΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/03/2014 09:00:54ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΛ6-Υ2Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 548Σελίδα: 1 / 55