Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "Διαλυνάκειο"

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ757.704,1901/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ404.662,2605/11/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ344.117,6501/01/2011
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)344.117,6026/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ319.452,6503/01/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.305.016,4914/06/2013
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ272.145,6705/11/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ252.285,8903/01/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση ενταλματοποίησης δαπανών.229.572,2502/12/2013
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ205.152,1903/01/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ196.732,3005/11/2011
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ194.621,7226/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ194.621,7201/01/2011
0000000ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ189.420,0005/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών ΓΝ-ΚΥ Σητείας.170.072,1505/12/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.153.063,1529/08/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση ενταλματοποίησης δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.148.199,5016/09/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.138.950,6209/10/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση Δαπανών ΓΝ-ΚΥ Σητείας.128.236,3501/11/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση Δαπανών ΓΝ-ΚΥ Σητείας.128.236,3501/11/2013
00000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ121.555,1226/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ121.555,1201/01/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.102.218,1230/07/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.101.015,1830/07/2013
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ99.679,5602/11/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ99.679,5601/01/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του Γ.Ν.-ΚΥ Σητείας.90.753,5905/07/2013
0000000ΛΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ87.229,5101/01/2011
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΠ72.354,7431/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ72.354,7401/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ66.744,2903/01/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ60.907,2701/01/2011
0000000ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ60.057,5505/11/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 58.436,3605/11/2011
0000000000ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ53.253,4002/11/2011
0000000ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ53.253,4001/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ52.978,5405/11/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 51.660,0022/03/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 51.660,0008/04/2011
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ50.279,3709/11/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ45.000,0005/04/2012
0000000ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ44.589,5801/01/2011
ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 43.198,3411/07/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ42.533,6103/01/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ42.117,8503/01/2012
ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 41.229,9811/07/2011
ΖΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 200740.936,0020/09/2011
0000000ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ38.769,0805/12/2011
ΔΕΗΔΕΗ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 35.180,0014/07/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ34.856,1209/11/2011
00000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ31.583,8509/11/2011
ΜΕΝΑΡΙΝΙ ΝΤΙΑΓΚΝΟΣΤΙΚΣ ΑΕΒΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ 30.731,6911/07/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ30.000,0001/12/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΈγκριση δαπανών του ΓΝ-ΚΥ Σητείας.29.580,6702/01/2014
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΠΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 29.353,3401/07/2011
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ28.927,1609/11/2011
ΡΟΣ ΝΤΑΪΑΓΚΝΟΣΤΙΚΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 28.803,6522/06/2011
0000000ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ27.498,4505/11/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ26.842,5601/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ26.295,9609/01/2012
ΜΕΝΑΡΙΝΙ ΝΤΙΑΓΚΝΟΣΤΙΚΣ ΑΕΒΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩ 25.035,4322/09/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΩΝ24.827,2803/01/2012
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ24.765,1626/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ24.765,1601/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2161/24-02-201224.674,5620/04/2012
0000000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ24.180,5331/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ24.180,5301/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 22.888,4303/01/2012
ΙΑΜΕΞ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22.675,2713/07/2011
ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 22.651,2414/09/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ22.000,0005/12/2011
0000000ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ20.820,0005/12/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ20.785,7201/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ20.041,6103/01/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ20.000,0002/04/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ20.000,0002/04/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ20.000,0001/05/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ20.000,0001/05/2012
ΜΠΑΡΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 52-26/08/201019.968,5920/07/2011
ΜΠΑΡΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 52-26/08/201019.730,5908/08/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ19.700,0002/04/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ19.700,0001/05/2012
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΜΗΧΑΝΩΝ19.307,5801/01/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ18.439,1301/01/2011
ΜΕΝΑΡΙΝΙ ΝΤΑΪΑΓΚΝΟΣΤΙΚΣ ΑΕΒΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 18.245,0911/07/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ18.000,0005/12/2011
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 17.466,0006/09/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 17.220,0006/04/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 17.220,0008/04/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 17.220,0013/05/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ17.220,0031/05/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 1-5-2011ΕΩΣ 31-5-201117.220,0001/06/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 17.220,0001/07/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 17.220,0001/08/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ17.220,0001/08/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 17.220,0001/09/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 17.220,0010/10/2011
Ν.ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΩΝ 17.200,0003/10/2011
0000000ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ17.135,4005/11/2011
0000000ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ15.501,5505/12/2011
Σύνολο: 1-100 / 2730Σελίδα: 1 / 28
​​​​​