Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ημερομηνία: 14/04/2014 16:18:18ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΒΣ-ΕΜΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 14:00:50ΑΔΑ: ΒΙΗ24691ΒΣ-ΛΡ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/04/2014 14:30:03ΑΔΑ: ΒΙΗΔ4691ΒΣ-ΝΟΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 13:28:33ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΒΣ-14Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 13:17:33ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΒΣ-Ι5Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 13:03:55ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΒΣ-ΔΣ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 12:53:18ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΒΣ-9ΦΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 12:24:00ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΒΣ-4ΝΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 13:01:02ΑΔΑ: ΒΙΗΦ4691ΒΣ-ΥΣΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 19:10:45ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691ΒΣ-ΥΝΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 504Σελίδα: 1 / 51