Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 24/04/2014 16:01:37ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-ΒΟΒ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 14:53:33ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-ΧΣ5
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 14:18:00ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-ΓΕ1
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:41:33ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-750
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:21:04ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-ΦΑΡ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 10:53:37ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-2ΞΑ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 10:52:27ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-ΧΔΙ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 09:49:55ΑΔΑ: ΒΙ074691ΒΣ-ΛΜΑ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 17:41:06ΑΔΑ: ΒΙ0Β4691ΒΣ-ΔΩ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 16:45:22ΑΔΑ: ΒΙ0Β4691ΒΣ-1ΣΕ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 14311Σελίδα: 1 / 1432