Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:55:22ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-ΡΝΞ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:37:11ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-ΡΛΛ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:04:04ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-ΣΧΓ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:35:23ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-ΠΘ9
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:27:09ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-Κ9Δ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:21:27ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-Ι20
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:05:38ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-5ΛΟ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 07:46:55ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΒΣ-ΓΧΞ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:32:49ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4691ΒΣ-ΩΓΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:30:39ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4691ΒΣ-ΨΧΓ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 14287Σελίδα: 1 / 1429