Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Φάρμακα
Ημερομηνία: 20/01/2012 12:44:44ΑΔΑ: ΒΟΝ84691ΒΣ-ΖΘ3
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/11/2011 10:53:49ΑΔΑ: 45774691ΒΣ-6ΣΑ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/08/2011 10:34:29ΑΔΑ: 4ΑΜ24691ΒΣ-84Γ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/08/2011 10:26:14ΑΔΑ: 4ΑΜ24691ΒΣ-8Σ8
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/07/2011 11:43:51ΑΔΑ: 4ΑΣΛ4691ΒΣ-2Σ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/07/2011 10:28:56ΑΔΑ: 4ΑΣΛ4691ΒΣ-228
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/06/2011 14:16:51ΑΔΑ: 4ΑΤΖ4691ΒΣ-5Δ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/03/2011 12:20:30ΑΔΑ: 4Α1Ι4691ΒΣ-Ξ1
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/03/2011 12:09:01ΑΔΑ: 4Α1Ι4691ΒΣ-Ι
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 10Σελίδα: 1 / 1