Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:09:27ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-86Τ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:25:14ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-ΜΚΠ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:51:07ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-Η87
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:08:18ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-ΨΦ7
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:57:06ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-ΞΡ5
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2146Σελίδα: 1 / 215