Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 23/04/2014 14:14:36ΑΔΑ: ΒΙ0Β46Ψ84Ι-ΩΜΒ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:09:27ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-86Τ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:25:14ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-ΜΚΠ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:51:07ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ84Ι-Η87
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2150Σελίδα: 1 / 215