Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Διοικητικές διαδικασίες
Ημερομηνία: 03/04/2013 12:25:16ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46Ψ84Ι-6ΣΖ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2013 12:21:38ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46Ψ84Ι-ΔΟΚ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2013 11:24:38ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46Ψ84Ι-ΡΨΦ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/01/2013 10:25:09ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ84Ι-ΧΓΥ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2012 11:44:02ΑΔΑ: Β4ΩΝ46Ψ84Ι-Ο84
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/12/2011 12:20:03ΑΔΑ: 45ΨΠ46Ψ84Ι-ΧΑΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 39Σελίδα: 1 / 4