Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ442.528.500,0018/04/2011
ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011442.528.500,0018/04/2011
ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012343.506.665,0019/01/2012
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ,ΔΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ,ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ν.3986/2011,ΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΜΗΝΩΝ 12/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/2014156.013.184,2906/02/2014
0Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών,φόρων και εισφορών Ν.3986/2011 από Μάρτιο-εκέμβριο 2013 και απόδοση εισφορών ΙΚΑ από Φεβρουάριο-εκέμβριο του 2013152.051.290,4410/04/2013
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΤΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΤΕ - ΕΤΟΥΣ 2011107.500.000,0000/00/0000
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΤΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΣ Ο.Τ.Ε. - ΕΤΟΥΣ 201298.000.000,0001/02/2012
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ39.000.000,0013/04/2011
-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201129.480.000,0007/07/2011
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΛΤΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 201127.000.000,0028/03/2011
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ22.135.000,0001/08/2011
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ21.500.000,0013/04/2011
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΛΤΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201221.400.000,0020/02/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ20.493.597,0005/02/2014
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ19.831.500,0001/08/2011
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ18.955.769,8815/02/2012
-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 16 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΠΠΟΣΕ16.000.000,0012/10/2011
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ15.786.000,0001/08/2011
-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ 201115.000.000,0005/07/2011
-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ15.000.000,0001/04/2013
0ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ14.863.560,6905/06/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΠΠΟΣΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ14.000.000,0021/02/2011
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΤΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 201113.940.000,0025/02/2011
ΤΑΥΤΕΚΩΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ 12.862.294,4805/02/2014
ΕΟΠΥΥΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ 11/2013 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΜΗΝΑ 12/201312.755.684,5720/01/2014
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ11.000.000,0025/04/2013
-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20119.545.000,0005/04/2011
ΔΕΗ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.9.264.000,0019/11/2013
0Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1/2013 υπέρ ΕΟΠΥΥ που εισπράχθηκαν για αυτόν από το ΤΑΥΤΕΚ τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 20139.237.068,7428/03/2013
0Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1/2013 υπέρ ΕΟΠΥΥ που εισπράχθηκαν για αυτόν από το ΤΑΥΤΕΚ τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 20139.237.068,7428/03/2013
-ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΠΠΕΡΤ 8.500.000,0001/02/2012
-ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΑΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΠΠΕΡΤ 8.500.000,0001/02/2012
-ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΠΠΕΡΤ 8.500.000,0001/02/2012
-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/20126.840.006,9706/03/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΚΑ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ6.560.000,0009/02/2012
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ5.764.509,5830/01/2014
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ*5.249.250,0002/03/2012
ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ ΠΕΚΑ Κ.Α.Μ.Θ.ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ5.093.750,0009/02/2012
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΤΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ4.950.000,0021/02/2011
0ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ4.950.000,0021/02/2011
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ4.725.630,0013/04/2011
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20123.934.150,0010/02/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ /ΚΑΠ-ΔΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.640.000,0028/08/2012
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ3.370.860,0229/06/2011
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ3.370.860,0229/06/2011
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ3.360.000,0002/08/2011
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ3.125.000,0001/08/2011
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΥΤΕΚΩΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 20143.100.000,0021/02/2014
-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 3.037.839,9127/10/2011
-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 3.037.839,9127/10/2011
-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 3.037.839,9127/10/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙΈγκριση πληρωμής Ιατρών , Νοσοκομείων ,Κλινικών και Ιατρικών Κέντρων 2.973.929,4429/04/2011
-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 318-366/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ2.857.222,4518/06/2012
0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ2.825.000,0013/04/2011
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20132.750.000,0006/06/2013
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ2.750.000,0030/01/2014
0Καταβολή για μισθοδοσία υπαλλήλων ΤΑΥΤΕΚΩ,μεταταγέντων υπαλλήλων,υπαλλήλων αορίστου χρόνου και δικηγόρων του ΤΑΥΤΕΚΩ από Μάιο έως και Δεκέμβριο του 20132.573.708,7410/04/2013
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ,ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΈΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ ΜΗΝΩΝ 3-12/2014,ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΩΝ 2-12/2014,ΑΜΟΙΒΗ STAGE ΜΗΝΩΝ 1-12/2014,ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 20142.524.043,8006/02/2014
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΚΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ2.369.750,0021/02/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ2.200.000,0017/02/2014
-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ2.176.000,0002/04/2013
-ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 2.166.355,1623/04/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΚΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ2.160.200,0014/02/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΗΓΙΑΣ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ2.086.204,4603/11/2011
-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 279-315/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ2.070.552,2428/05/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ2.033.500,0002/05/2012
0ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20102.028.515,4215/02/2011
-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 2.000.000,0028/11/2011
-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΠΠ ΟΣΕ 2.000.000,0021/12/2011
-ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 2.000.000,0017/05/2012
-ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΠΠΕΡΤ 1.967.461,0912/03/2012
-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 144-173/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ1.923.477,0404/05/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.898.170,0013/02/2012
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01.01.2011 ΕΩΣ 01.04.2011 ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ Β.11.01 ΕΩΣ Β.11.12731.888.176,6401/04/2011
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1.887.350,0015/02/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ,ΑΟΡΙΣΤΟΥ,ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΑΜΟΙΒΗ STAGE) ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2013 ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 20131.804.420,0011/06/2013
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 20121.800.000,0018/12/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑΝΑΛΑΨΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΦΑΠΑΞ 20121.800.000,0018/12/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ/ΔΕΗ ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ20121.740.000,0003/05/2012
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΥΤΕΚΩΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ1.700.000,0021/02/2014
0ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ1.699.852,7423/04/2012
-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 1.686.856,4708/06/2012
ΑΒΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ(ΤΑΚΤΙΚΟΙ,ΑΟΡΙΣΤΟΥ,ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΑΜΟΙΒΗ SΤAGE)ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013.1.668.040,0018/09/2013
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΑΥΤΕΚΩΑ΄ΔΟΣΗ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠ/ΔΕΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ1.619.142,5011/05/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗΚΑΤΑΒΟΛΗ Β΄ΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 1.619.142,5029/10/2012
-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 174-201/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ1.575.630,6910/05/2012
-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 174-201/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ1.574.809,2904/05/2012
-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1.574.809,29 €1.574.809,2910/05/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ1.534.700,0014/02/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ-ΚΟΖΑΝΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ 20121.520.000,0020/12/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ1.487.566,0712/11/2012
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΑΡΜΑΚΑ1.485.112,8325/01/2012
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΠΕΚΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΚΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ1.447.290,0015/02/2012
-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 367-394/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ1.443.219,0103/07/2012
ΤΑΥΤΕΚΩΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Μ. 5ΟΣ - 12ΟΣ 20111.427.764,8212/11/2012
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 20121.419.000,0006/04/2012
-ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΠΠΕΡΤ 1.418.285,0715/02/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ1.384.460,5912/11/2012
0ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ1.356.844,1015/02/2011
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ1.354.186,7730/05/2012
Σύνολο: 1-100 / 10944Σελίδα: 1 / 110
​​​​​