Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 04/04/2014 12:12:57ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΨΟ-ΟΑΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/04/2014 14:32:29ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΨΟ-4Ψ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/04/2014 14:25:50ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΨΟ-Κ6Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/04/2014 08:47:54ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΨΟ-ΨΡΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 13:40:55ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨΟ-ΗΓ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 13:36:14ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨΟ-ΟΗΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 13:32:30ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨΟ-ΡΔ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 13:27:54ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨΟ-3Φ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 13:24:32ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨΟ-ΓΑ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 11-20 / 1762Σελίδα: 2 / 177