Αναζήτηση Αναρτήσεων
Επιλέγετε το κουτάκι δίπλα από κάθε πεδίο αναζήτησης για να την περιορίσετε στο πεδίο που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια αφού
έχετε επιλέξει τα πεδία πατάτε "Αναζήτηση". Συνιστάται η επιλογή συνδυασμών δύο ή περισσότερων κριτηρίων αναζήτησης.
ΑΔΑ (Aριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης)
Φορέας
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία Aνάρτησης
από εώς
Θέμα
Θεματική ενότητα
Είδος απόφασης
Τελικός Υπογράφων


Σημείωση: Στην πρώτη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο μπορείτε να δείτε το κατάλογο των υπουργείων.

Επίσης μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των φορέων ταξινομημένους ανά Εποπτεύων Υπουργείο

Σε κάθε εσωτερική σελίδα φορέα εμφανίζεται επιλογή Σύνθετης Αναζήτησης Πάνω Δεξιά, η οποία είναι λεπτομερής και περιέχει πρόσθετες δυνατότητες αναζήτησης αποφάσεων: Ανά Τύπο Απόφασης, Υπογράφοντα Πράξης, Εσωτερικές Μονάδες Φορέων Θεματικές κ.α.