Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προμήθειες
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:59:27ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡΛΟ-ΦΑΘ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 16:24:34ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΛΟ-ΠΛ0
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:56:19ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΛΟ-Ν1Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:52ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΛΟ-79Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:47:16ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΛΟ-ΨΗΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:28:45ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΛΟ-ΤΘ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 10:57:58ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΛΟ-ΜΝΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 10:29:03ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΛΟ-9ΚΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 10:20:08ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΛΟ-ΚΞΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 8123Σελίδα: 1 / 813