Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Προϊστάμενος Διεύθυνσης - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ημερομηνία: 09/04/2014 08:08:25ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡ10-5Γ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/04/2014 08:05:44ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡ10-Τ4Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 10:18:12ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ10-ΑΣΑ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 10:15:28ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ10-ΥΝΓ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 10:11:49ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ10-ΡΓΧ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 10:07:11ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ10-6Ρ6
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 09:56:15ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ10-ΞΕΒ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 09:39:53ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ10-9ΩΚ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 21-30 / 4162Σελίδα: 3 / 417