Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ135.857,2307/03/2012
Κ/Ξ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ / ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ .97.591,9406/06/2011
ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΡΟΒΙΩΝΕΞΩΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ56.698,1418/04/2011
ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΡΟΒΙΩΝΕΞΩΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ)56.698,1418/04/2011
ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΗΛΙΟΥΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ56.698,1427/06/2011
ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ56.698,1427/06/2011
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 54.097,0628/03/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 52.375,0001/06/2011
Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ - Κ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣποδόσεως Δικαιολογητικών 6ΟΥ Λογαριασμού 50.000,00 € Έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Σπερχειού και Γοργοποτάμου Εργολαβία Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό και σε χείμαρρους του.»50.000,0027/06/2011
DELCO Ε.Π.Ε Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 49.200,0003/03/2011
ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ 40.000,0030/06/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ (Δ.Η.Κ.Ε.Θ)Επιχο39.866,3012/05/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», Δομή Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,37.800,0020/04/2011
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 36.900,0003/03/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», δομή Δήμου ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 36.642,8614/04/2011
Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 36.332,0811/03/2011
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ36.207,6011/01/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΜΙΣΘΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ35.843,8808/06/2011
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», Δομή Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ35.000,0012/04/2011
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ)», δομή Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 32.550,0014/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΛΩΝΟΣ», Δομή Δ. ΑΥΛΩΝΟΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ29.750,0012/04/2011
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ)», δομή Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,29.295,0014/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 201128.271,9403/05/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β.-ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 27.103,5210/02/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201126.113,5004/11/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201225.890,5310/12/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201125.254,0716/03/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», Δομή Δ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,25.200,0020/04/2011
ΗΛΙΑΣ ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ 1ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ24.717,1606/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201124.634,8309/01/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΜΙΣΘΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ,ΜΑΡΤΙΟ,ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ24.488,6120/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201124.351,1719/05/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β.-ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 201124.237,8729/06/2011
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΕΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24.090,0001/06/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23.940,0003/03/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΛΩΝΟΣ», Δομή Δ. ΔΥΣΤΙΩΝ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΣΤΙΩΝ.22.750,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΗΣ», Δομή Δ. ΚΥΜΗΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,22.750,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΗΣ», Δομή Δ. Σκύρου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 22.750,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑ)», Δομή Δ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22.750,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ», Δομή Δ. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,22.750,0020/04/2011
«Διαδημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης», δομή Δ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ & Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22.750,0020/04/2011
«Διαδημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης», δομή Δ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ & Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (ΔΔ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ- -ΞΥΛΙΚΩΝ- ΜΠΡΑΛΟΥ –ΤΙΘΡΩΝΙΟΥ τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 22.750,0020/04/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή Δήμου ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,22.750,0020/04/2011
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θίσβης», δομή Δ. ΘΙΣΒΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,22.750,0004/05/2011
«Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Εχιναίων» (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), δομή Δ. ΕΧΙΝΑΙΩΝ (ΑΦΜ 800295010),«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22.750,0017/05/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΤΗΣ δομή Δ. ΥΠΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,22.750,0001/06/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΜΙΕΩΝ», Δομή Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΟΜΗ Α) «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22.522,5012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΜΙΕΩΝ», Δομή Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΟΜΗ B)«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22.522,5020/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201322.327,9711/12/2013
«ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ», Δομή Δ. ΚΗΡΕΩΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22.316,6712/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201122.159,6711/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ», Δομή Δ. ΘΗΒΑΣ (ΔΟΜΗ Β)«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 22.067,5012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΔΗΚΕΠΑ)»ΔΟΜΗ Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 21.612,5012/04/2011
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ (ΚΕΔΗΛ)», Δομή Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ,«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ21.612,5012/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201121.559,1128/09/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201321.459,4122/02/2013
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΈγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ\' υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Λαρισαίων21.175,1821/08/2012
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ με δ.τ. «ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ Δ.Ε.Τ.Π.Α», δομή Δήμου ΑΡΑΧΩΒΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,21.125,0014/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201221.114,5814/03/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201120.953,2825/08/2011
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΙΔ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ20.873,2111/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201220.857,4802/05/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201120.767,1906/02/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 201220.749,5227/06/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201320.629,6327/01/2014
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201120.580,2221/07/2011
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)» «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 20.475,0014/04/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΗΛΕΩΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΙΔ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 20.280,0012/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201320.266,7517/10/2013
ΓΚΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΑΙΑΣΜΟΥ20.000,0006/04/2011
ΓΚΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ20.000,0018/05/2011
ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ19.966,3414/11/2012
ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣπληρωμή μισθώματος Α΄τριμήνου19.783,2603/04/2012
ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ19.783,2601/10/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201419.722,0317/02/2014
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201219.512,7424/05/2012
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ», Δομή Δ. ΘΕΣΠΙΕΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ19.500,0012/04/2011
ΔΕΚΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ19.479,7924/05/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ19.417,8118/09/2012
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201319.311,8722/05/2013
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΑΣΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ19.058,0425/05/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΔΟΜΗ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ19.057,5004/05/2011
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣΕΞΟΦΛΗΣΗ 2Ης ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19.038,6811/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201318.968,7730/12/2013
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201318.649,3415/04/2013
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201218.458,8616/10/2012
«ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ"», δομή Δήμου ΕΥΠΑΛΙΟΥ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ18.254,7020/04/2011
ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. ΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201217.722,5017/07/2012
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ TANAΓΡΑΣ», Δομή Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0012/04/2011
«ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ», Δομή Δ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΓΙΩΝ», Δομή Δ. ΒΑΓΙΩΝ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», δομή Δ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,17.500,0012/04/2011
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», Δομή Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0012/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ», δομή Δήμου ΕΛΥΜΝΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 17.500,0014/04/2011
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ», δομή ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0020/04/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή Δήμου ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,17.500,0020/04/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0020/04/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,17.500,0020/04/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 17.500,0020/04/2011
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"», δομή ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ17.500,0020/04/2011
Σύνολο: 1-100 / 1100Σελίδα: 1 / 11
​​​​​