Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Τηλεπικοινωνιακά τέλη
Ημερομηνία: 09/04/2014 13:01:54ΑΔΑ: ΒΙΗ3469ΗΞΩ-ΑΕ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 18:47:21ΑΔΑ: ΒΙΞΟ469ΗΞΩ-Γ0Ξ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 12:18:45ΑΔΑ: ΒΙΞΟ469ΗΞΩ-12Θ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/03/2014 13:36:03ΑΔΑ: ΒΙΚΑ469ΗΞΩ-ΜΗ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/01/2014 13:23:13ΑΔΑ: ΒΙΨΓ469ΗΞΩ-Ε4Ν
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/01/2014 14:04:11ΑΔΑ: ΒΙ6Μ469ΗΞΩ-477
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 216Σελίδα: 1 / 22