Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 24/03/2014 13:03:34ΑΔΑ: ΒΙΞ64690ΩΔ-Ζ1Μ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/03/2014 12:49:47ΑΔΑ: ΒΙΞ64690ΩΔ-ΜΦΜ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/02/2014 14:28:25ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4690ΩΔ-ΘΛΒ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/01/2014 10:59:14ΑΔΑ: ΒΙΨΗ4690ΩΔ-Μ6Ε
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 199Σελίδα: 1 / 20