Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Προϊστάμενος Διεύθυνσης - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ
Ημερομηνία: 01/04/2014 08:38:42ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-Α01
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/04/2014 08:30:36ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-ΛΞΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/04/2014 08:27:22ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-86Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/04/2014 08:24:00ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-ΡΥΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/02/2014 09:23:13ΑΔΑ: ΒΙΕΛ46Ψ8Ζ6-Φ8Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/02/2014 08:26:19ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8Ζ6-Ν4Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/02/2014 11:10:25ΑΔΑ: ΒΙΕΒ46Ψ8Ζ6-Η99
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/02/2014 10:07:31ΑΔΑ: ΒΙΡΝ46Ψ8Ζ6-Α6Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/02/2014 10:04:13ΑΔΑ: ΒΙΡΝ46Ψ8Ζ6-Β4Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/02/2014 13:08:37ΑΔΑ: ΒΙΡΥ46Ψ8Ζ6-ΗΤΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 86Σελίδα: 1 / 9