Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 13:10:24ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Γ-8ΘΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:35:29ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Γ-Π0Ω
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:51:31ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Γ-ΗΤ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:41:54ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Γ-5ΔΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 6971Σελίδα: 1 / 872