Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΑΈγκριση δαπάνης συνολικού ποσού ύψους ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (€ 11.662,88 ) για εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2014 συμπεριλαμβανομένων Εισφορών και κρατήσεων εργοδότη και εργαζομένων και ΦΜΥ από κωδ. Λογ/μών 60.00, 60.01 και 60.03 11.662,8828/01/2014
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΈγκριση πληρωμής συνολικού ποσού ύψους ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ ( € 7.224,70 ) εις ΔΟΥ για υποχρεώσεις από φόρους – τέλη της Εταιρείας. 7.224,7027/01/2014
ΣΟΛ Α.Ε.ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 20115.412,0002/11/2012
ΣΟΛΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 20125.412,0007/10/2013
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 10/02/2011 ΕΩΣ 31/05/20115.190,4607/07/2011
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ4.819,7811/01/2013
ΔΕΥΑΚΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΗΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ4.732,1104/09/2012
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20144.650,0027/01/2014
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟ 11-02-2013 ΕΩΣ 30-06-20134.642,8228/06/2013
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΗΛΩΝ ΝΕΡΟΥ4.319,2802/08/2013
ΔΕΥΑΚΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ 4.310,9104/05/2012
ΤΣΑΛΛΟΣ ΘΕΟΦ. ΑΛΕΞΙΟΣΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΡΑΔΙΚΑ4.243,5007/02/2012
ΔΕΥΑΚΡύθμιση οφειλής κατανάλωσης νερού παρελθουσών χρήσεων 4.229,0904/02/2014
ΔΕΥΑΚΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ4.223,0005/07/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ4.219,8403/10/2013
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ4.202,4606/12/2013
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ4.054,2509/05/2013
ΔΕΥΑΚΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ4.033,5006/03/2012
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ4.024,5002/11/2012
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΛΑΝΑΡΑΑΓΟΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ3.690,0022/07/2011
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ3.611,0024/04/2013
ΔΕΗ δαπάνη συνολικού ποσού ύψους ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (€ 3.472,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εις ΔΕΗ με ΑΦΜ 090000045 για κατανάλωση ρεύματος με αριθμό παραστατικών 344 061338, 344 061387, 344 061388, 344 061371, 344 061366, 344 061355, 343 002611, 344 001174 από κωδ. Λογ3.472,0027/01/2014
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝ. & ΠΑΝ. Ε.Π.Ε.ΑΓΟΡΑ ΕΝΝΕΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΡΑΔΙΚΑ3.357,9021/02/2012
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 10/02/2011 ΕΩΣ 30/06/20113.300,8006/07/2011
ΔΕΗΈγκριση δαπάνης συνολικού ποσού ύψους ποσού ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (€ 3.299,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών χρεώσεων εις ΔΕΗ με ΑΦΜ 090000045 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά το διάστημα από 07/12/2013 έως 05/02/2014 από κωδ. Λογ/μού 3.299,0026/02/2014
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ3.069,0021/02/2013
ΔΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.025,8002/04/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.2.905,0005/03/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ2.788,0008/05/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ2.677,0030/08/2013
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ2.581,0003/01/2013
ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΑΓΟΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ2.497,1413/02/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ2.336,0009/01/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ2.328,0030/10/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟ 11-02-2013 ΕΩΣ 30-06-20132.321,3028/06/2013
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 333512147-01 9 , 333566331-01 7 , 333566332-01 8 , 333512190-01 8 , 333512186-02 4 , 333512158-01 9 , 333512128-01 1 , 333512107-02 22.259,0030/08/2011
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 333512147-01 9, 333566331-01 7, 333566332-01 8, 333512158-01 9, 333512186-02 4, 333512128-01 1, 333512190-01 8, 333512107-02 2.2.156,0003/11/2011
ΑΦΟΙ ΛΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓ. ΕΙΣΠΡΑΞ. ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜ.2.031,6506/06/2012
ΔΕΥΑΚΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ1.994,0005/07/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.951,0006/09/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ1.946,0003/07/2013
ΠΑΝ. Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΔΥΠΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΜΩΤΟΝΤΟΥΖΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ <ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ> ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΞΙ-ΓΚΛΑΣ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΤΟ LASER ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΞΙ-ΓΚΛΑΣ 1.924,9531/08/2011
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ1.879,0003/07/2012
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΡ.-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝ. Ο.Ε.ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ1.845,0016/02/2012
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΕΡΟΥ1.799,7416/04/2013
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ1.575,0006/07/2011
ΤΣΑΓΚΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ CODELAND 3 HP ΚΑΙ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ΥΨΗΛΗΣ1.549,8006/11/2012
ΔΕΥΑΚΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ1.545,0003/08/2012
ΤΣΑΛΛΟΣ ΘΕΟΦ. ΑΛΕΞΙΟΣΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΡΑΔΙΑΚΑ1.494,4510/02/2012
Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20111.442,0028/05/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ1.411,0027/07/2011
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΉΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 20111.411,0011/08/2011
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 20111.411,0031/08/2011
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 20111.411,0003/10/2011
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2011 1.411,0007/11/2011
ΔΕΗΕγκριση δαπάνης συνολικού ποσού ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (€1384,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εις ΔΕΗ με ΑΦΜ 090000045 για κατανάλωση ρεύματος με αριθμό παραστατικών 013 001394 και 010 002593 από κωδ. Λογ/μού 62.001.384,0007/02/2014
ΤΣΑΛΛΟΣ ΘΕΟΦ. ΑΛΕΞΙΟΣΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΡΑΔΙΚΑ1.273,0506/03/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ1.267,0008/02/2013
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ LOWARA 12 GS T 5.5 HP 4΄΄1.135,0010/05/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ1.134,0019/10/2012
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΡΑΔΙΚΑ1.107,0007/03/2012
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗΣΑΓΟΡΑ ΠΑΓΚΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗ,ΜΙΣΟΣΤΡΟΓΚΥΛΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΡΑΔΙΚΑ1.080,4022/02/2012
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΈγκρση δαπάνης συνολικού ποσού ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (€ 1.080.00 ) συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εις ΠΡΟΕΔΡΟ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. της Εταιρείας για μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου από κωδ. Λογ/μού 61.01 1.080,0014/02/2014
Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20111.030,0028/06/2011
Δ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-Δ.ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20111.030,0029/08/2011
Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ- Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1.030,0027/09/2011
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20111.000,0005/12/2011
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 20111.000,0004/01/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 20121.000,0003/02/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 20121.000,0029/02/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 20121.000,0011/04/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 20121.000,0024/04/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 20121.000,0005/06/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 20121.000,0002/07/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 20121.000,0003/08/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 20121.000,0004/09/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 20121.000,0003/10/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 20121.000,0029/10/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20121.000,0003/12/2012
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 20131.000,0006/02/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 20131.000,0030/07/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 20131.000,0028/08/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 20131.000,0027/09/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 20131.000,0029/10/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20131.000,0027/11/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΩΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 20131.000,0030/12/2013
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΣΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ/Σ999,9913/02/2012
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΘΛΙΜΜΕΝΟΥΣΠΑΣΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ (ΡΑΜΠΑΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 34 Χ 3 Χ 0,75 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ984,0007/06/2011
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΘΛΙΜΜΕΝΟΥΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΜΠΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 34 Χ 3 Χ 0,75984,0008/06/2011
Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ927,0000/00/0000
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 924,0007/02/2012
ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ922,5022/07/2011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΩΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΤΑ ΝΟΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 908,4111/04/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 903,0029/11/2013
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΥΦΕ 160 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ900,3606/02/2013
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ875,0028/03/2013
Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013861,0027/02/2013
Δ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-Δ.ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ861,0027/03/2013
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗΣΑΓΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ855,0924/04/2013
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ,ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ FAX842,9031/10/2013
Σύνολο: 1-100 / 1227Σελίδα: 1 / 13
​​​​​