Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:29:17ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗ5-Ο46
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 14:22:00ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΗ5-Ξ8Ε
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 11:32:14ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΗ5-ΚΓ8
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 11:21:51ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΗ5-ΦΚΟ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 11:08:24ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΗ5-ΜΟ8
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 10:54:10ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΗ5-ΣΥ8
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/04/2014 13:20:53ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΗ5-ΚΛ6
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 307Σελίδα: 1 / 31