Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Χανίων

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/201125.816.573,6531/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/201123.180.815,8031/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 03.05.2012) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/2011 (ΧΕΠ 1457Β/2012 ΕΩΣ 5140Β/2012)23.129.089,2131/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 03.05.2012) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/2011 (ΧΕΠ 1457Β/03.05.2012-5140Β/31.12.2012)23.129.089,2131/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 03.05.2012) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/2011 (ΧΕΠ 467Α-1128Α/2012)18.756.673,4031/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 03.05.2012) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/2011 (ΧΕΠ 467Α/03.05.2012-128Α/27.12.2012)18.756.673,4031/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/2011 (ΧΕΠ 1-932Γ/203)9.246.131,2031/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ ΣΕΙΡΑΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΣΚ 460/2011 (ΧΕΠ 1/12.03.2013 ΕΩΣ 932Γ/2013 0 9.246.131,2031/03/2014
ΜΟΥΡΙΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔ.ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ (ΜΟΥΡΙΖΑΚΗ ΕΛ) ΗΜ.ΑΠΟΔ. 30/11/111.158.757,3219/09/2011
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ )ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 1.157.681,9521/07/2011
ΤΣΙΜΠΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ )ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ (ΤΣΙΜΠΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ)1.152.485,0424/05/2011
ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ )ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑ) ΜΕ ΗΜ.ΑΠΟΔ.ΜΕΧΡΙ 10/6/20111.125.325,8916/03/2011
ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ )ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΧΑΡΑ) ΜΕ ΗΜ.ΑΠΟΔ.ΜΕΧΡΙ 10/6/20111.125.325,8916/03/2011
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ )ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤ (ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 30/11/20111.120.227,0018/11/2011
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ) ΜΕ ΗΜ.ΑΠΟΔ.ΜΕΧΡΙ 10/6/2011368.812,3516/03/2011
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ) ΜΕ ΗΜ.ΑΠΟΔ.ΜΕΧΡΙ 10/6/2011368.812,3516/03/2011
ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤ (ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 30/11/2011363.875,9318/11/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%362.006,0408/11/2011
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔ.ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ (ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ) ΗΜ.ΑΠΟΔ. 30/11/11360.555,8219/09/2011
ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝ. ΕΠΙΔΟΜ. (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ -ΙΟΥΝΙΟ (ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 19/10/2011357.780,3021/07/2011
ΒΡΑΧΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ (ΒΡΑΧΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18/8/2011356.962,9024/05/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΔΩΝ ΑΕΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (7.120 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 50ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗΣ)356.000,0018/03/2014
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΟ 2014.351.433,3924/03/2014
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε ΠΟΣΟΣΤΟ 50%310.362,6208/11/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011) Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ .ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΟΥΛΙΟΥ2011.279.962,6107/09/2011
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011)Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕΔΙΣΑ .ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011279.962,6115/09/2011
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ\'ΑΡ.11221/10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ275.000,0005/12/2011
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΔΗΜΑΡΧΕΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ>>268.054,3106/10/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011)ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.256.866,8707/09/2011
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧ.ΚΑΘΑΡ.(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 )ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011256.866,8715/09/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΟΞΟ ΑΕΤΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ"238.734,9419/05/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΧΕΠ 483/2011 ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ )ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011238.554,1208/05/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2η Δόση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011)238.554,1204/03/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2η Δόση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011)238.554,1210/03/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ )ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011238.554,1208/04/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011227.882,3408/04/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧ. ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α) Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΤΕΔΚ-ΔΕΔΙΣΑ 2η ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011227.882,3410/03/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧ. ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α) Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΤΕΔΚ-ΔΕΔΙΣΑ 2η ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011227.882,3410/03/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011227.882,3408/04/2011
ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ224.997,6925/10/2011
ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ224.997,6916/11/2011
ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ224.997,6908/12/2011
ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ )ΗΜ.ΑΠΟΔ.ΜΕΧΡΙ 10/6/2011219.776,9117/03/2011
ΣΙΩΜΠΟΥ ΛΙΤΣΑ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ )ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 217.157,4021/07/2011
ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤ (ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 30/11/2011216.576,4118/11/2011
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔ. ΤΥΦΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ (ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜ.) ΗΜ.ΑΠΟΔ. 30/11/11216.350,3919/09/2011
ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε -Σ.ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ -Ε.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ -Ν.ΚΥΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 6/10/2011-7/10/2011 ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ211.450,2508/12/2011
ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε -Σ.ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ -Ε.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ -Ν.ΚΥΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ "211.450,2508/12/2011
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.2ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΤ 1031, 1032, 1033, 407Β, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ 1034 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝ/ΚΕΥΗ ΟΔ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ208.306,4420/04/2011
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013.207.258,1112/02/2014
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.1ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΤ 1031, 1032, 1033, 407Β, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ 1034 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝ/ΚΕΥΗ ΟΔ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ203.424,4704/03/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2011.201.212,1601/06/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ ΓΙΑΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2011.201.212,1604/07/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤ. ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛ. Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε ΑΠΡΙΛΙΟ 2011201.212,1518/05/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ195.000,0009/12/2011
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ "191.360,0009/09/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝΧΕΠ 257-271Γ/2014 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΔΕΚ/ΜΕΡΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 187.617,1631/03/2014
ΟΑΔΥΚ ΑΓΟΡΑ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ 1Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΌ 1/4/11 ΕΩΣ 30/6/11 ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 0415084,22009 (Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ),GB00216-05,402330/01,011392(Δ.Ε.ΘΕΡΙΣΣΟΥ),2001/1729(Δ.Ε.ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ),5110236,WT-6-95-2196,760006,770029(Δ.Ε ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)185.012,8220/07/2011
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013.183.457,7612/02/2014
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΣΟΣΤΟ 25%.181.003,0205/12/2011
ΝΑΟΥΜ Σ.ΘΕΞΟΦΛΗΣΗ 11ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ>>177.798,2512/12/2011
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ Α.Ε ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2014.175.716,6902/04/2014
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΤ 1031,1032,1033,407Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ1034 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟ166.757,9922/11/2011
ΤΕΜΝΟΥΣΑ -ΟΤΜ ΕΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Κ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ¨ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣ161.415,3614/12/2011
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝΚΑΤΑΝΟΜΗ Β\' ΔΟΣΗΣ 2011 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ160.215,3714/09/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤ.ΑΠΟΒΛ. Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011.159.517,6518/05/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ )ΔΗΜΟΥ -ΔΕΔΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2011.159.517,6501/06/2011
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2011.159.517,6204/07/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ157.440,0031/05/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΕΡΑΡΧΟΣ ΑΤΕ -ΜΙΧΑΗΛ Μ ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ>>155.871,2625/11/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (Β\' 15ΜΕΡΟ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 155.628,3010/04/2014
Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α Α.ΕΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ ) ΠΟΣΟΣΤΟ 25%.155.181,3105/12/2011
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΔΑΡΑΤΣΟΥ" (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)154.866,8409/05/2011
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ>>152.021,3522/11/2011
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.ΧΑΝΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)ΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012-2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ.31735/25-4-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ150.000,0006/03/2014
ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011)149.998,4619/09/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΕΔΙ.ΣΑ (12Η ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010)144.973,3524/05/2011
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΤΕΓια την εξοφληση του 5ου λογ/σμού του έργου "Διανοίξεις-διαμορφώσεις οδών περίξ των 1031,1032,1033,407Β ανατολικά του ΟΤ.1034 & επέκταση ανακατασκευή οδού Εθν. Αντιστάσεως"143.574,6003/08/2011
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΔ ΜΑΤΘΑΙΟΣ3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2010>>140.000,0007/07/2011
ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ )ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) ΜΕ ΗΜ.ΑΠΟΔ.ΜΕΧΡΙ 10/6/2011138.339,2022/03/2011
ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ )ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ (ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18/8/2011138.339,2024/05/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤ.-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤ.1ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"138.328,3125/02/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ.ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ137.615,8627/07/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ137.615,8614/09/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ137.615,8610/10/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ137.615,8608/11/2011
Ε.ΔΟ.Κ.Α.ΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ >>136.116,7225/08/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΟΙΠΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ133.333,3508/08/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΟΙΠΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ133.333,3329/09/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΟΙΠΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ133.333,3329/09/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΟΙΠΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ133.333,3325/11/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΟΙΠΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ133.333,3318/11/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΟΙΠΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ133.333,3319/12/2011
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΔ.ΠΑΡΑΠΛ.ΑΣΦΑΛ.ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ (ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝ.) ΗΜ.ΑΠΟΔ. 30/11/11131.631,5019/09/2011
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ )ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ131.425,9021/07/2011
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.ΧΑΝΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΜ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009)130.000,0003/08/2011
ΟΑΔΥΚ ΑΓΟΡΑ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ 1Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΌ 1/7/2011 ΕΩΣ 30/9/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 760006 WT-6-95-2196,5110236 Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,402330/0 Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ,0415084,22009,201308 ΑΠΌ 1/1/11 ΕΩΣ 30/9/11 ΓΙΑ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ .129.035,1526/10/2011
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛ)Δ.ΧΑΝΙΩΝ -ΔΕΔΙΣΑ (12Η ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010)126.254,3224/05/2011
Κ/Ξ ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.ΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010>>124.825,0019/09/2011
ΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 40021 ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,40021 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - Ημερομηνίες: 1/2/2014 - 28/2/2014123.348,9528/02/2014
Σύνολο: 1-100 / 4723Σελίδα: 1 / 48
​​​​​