Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ
Ημερομηνία: 17/04/2014 13:25:16ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-ΥΒΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:54:47ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-ΞΥΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:02:53ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-34Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:29:13ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-1ΔΧ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:08:32ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-Κ6Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:49:10ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-ΡΛΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:42:44ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΗΝ-00Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 9670Σελίδα: 1 / 967