Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:02:09ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΝ-ΜΨΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:03:15ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΝ-Θ7Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 09:09:06ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΝ-3ΛΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 08:57:53ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΝ-43Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 08:29:32ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΝ-3ΑΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 08:26:53ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΝ-ΑΗΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 09:22:26ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΗΝ-ΧΣΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 09:19:28ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΗΝ-ΦΙΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 14:29:30ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΗΝ-Ρ2Ω
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:35:50ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΗΝ-Ν7Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 9698Σελίδα: 1 / 970