Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Χίου

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΛΟΙΠΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ1.307.174,6009/08/2013
ΛΟΙΠΟΙΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΣ869.70516/08/2013
ΘΛΙΒΙΤΗΣ Π & ΛΟΙΠΟΙΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ858.67209/08/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥπρογραμματική Σύμβαση ΣΥΔΗΝΟΧ, ΔΕΥΑΧ. ΤΥΔΚ668.765,7614/09/2011
ΔΟΥ Δ.ΑΘΗΝΩΝΕτήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 )665.968,0023/12/2011
ΔΕΥΑΧΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ)588.963,1618/09/2012
ΔΕΥΑΧΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ588.963,1615/02/2013
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΛΟΙΠΟΙΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ311.40309/08/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ293.966,7102/11/2012
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 285.000,0017/04/2012
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ277.469,2910/12/2012
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ277.469,2910/12/2012
ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΛΠ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 267.128,4715/02/2013
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤ. ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ (ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ - ΚΟΦΙΝΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΒΟΥΡΟΥ)263.200,0020/03/2012
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΟΠΗ ΚΛΠ.ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 256.800,0030/04/2012
GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.Προμήθεια αιθουσών ελαφράς προκατασκευής217.848,0024/02/2012
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΕΙΑΣ207.498,1408/10/2012
ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥΕπιχορήγηση νέου Νομικού Προσώπου Δ.Χίου 200.000,0023/12/2011
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΠΠΔ200.000,0031/08/2012
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ. ΧΙΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/12/2012 ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ200.000,0017/12/2012
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ. ΧΙΟΥ 200.000,0017/12/2012
ΒΩΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΠ.ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ200.000,0015/02/2013
ΚΩΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΠ. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ200.000,0015/02/2013
ΔΟΥ Δ.ΑΘΗΝΩΝΠαρακατάθεση Αποζημ. για το Ρυμοτομικό Σχέδιο οικισμού Κώμης197.282,4013/12/2011
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΠΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΧΙΟΥ195.00012/03/2013
ΔΕΗΠληρωμές οφειλών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις194.000,0002/12/2011
ΑΚΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ190.193,4123/12/2011
ΑΚΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 190.193,4028/05/2012
PIRAEUS BANKΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 180.000,0001/03/2012
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΠ. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 180.000,0008/06/2012
Μ.Π.ΜΟΟΣΧΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κ.λ.π.Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων180.000,0011/02/2013
ΑΚΤΑ ΑΕΒΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ175.538,8714/07/2011
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 165.690,4027/07/2012
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 165.000,0003/08/2012
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 160.000,0001/03/2012
Ν.Λ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΟΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ150.992,5428/06/2011
Π.ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων150.992,5406/07/2011
"ΥΑΛΟΘΕΡΜ"Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών 150.992,5423/12/2011
MARFIN EGNATIA BANKΧρεολύσια δανείων εσωτερικού 150.000,0023/12/2011
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣΕπιχορήγηση νέου Νομικού Προσώπου Δ.Χίου Κοινων. Προστασίας & Αλληλεγγύης150.000,0027/01/2012
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 150.000,0030/04/2012
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ. ΧΙΟΥ 150.000,0028/05/2012
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ι ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ. ΧΙΟΥ150.000,0029/06/2012
ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ 148.375,6007/03/2012
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ148.00005/07/2013
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΙΓΑΛΑΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Β. ΧΙΟΥ 147.601,4607/03/2012
ΔΕΥΑΝ ΧΙΟΥΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ147.240,7822/04/2013
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΛΥΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ 144.401,4115/06/2012
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΛΥΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 142.824,4705/03/2012
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 141.787,0029/02/2012
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΜΑΝΗΣ140.289,0830/03/2012
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΔ. ΙΩΝΙΑΣ128.063,8731/05/2011
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ119.861,2602/05/2012
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ 118.920,3501/03/2012
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών όλων των δ.δ. Δήμου Ιωνίας118.920,3501/03/2012
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ-Δ. ΚΑΚΟΥΛΑΣΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΘΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ118.741,9924/02/2012
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 116.133,0830/03/2012
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)116.133,0830/03/2012
ΑΚΤΑ ΑΤΕΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ114.953,1431/05/2013
ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΜΟΡΟΜΑΛΟΣΠληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων112.298,8315/11/2011
ΔΕΗΦωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) 110.000,0002/12/2011
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. Αιγαίου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2010 - 2012110.000,0006/04/2012
ΒΟΥΚΟΥΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΛΠ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ110.000,0017/12/2012
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ. ΓΛΑΒΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 110.000,0007/05/2013
ΔΟΥ Δ.ΑΘΗΝΩΝΑναγκαστική απαλ/ση ακινήτου πρωην Δ. Ιωνίας105.900,0015/12/2011
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Κ.Ε.Χρηματοδότηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Κ.Ε.104.988,2721/11/2011
ΑΚΤΑ ΑΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ103.388,0531/08/2012
Π. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΚΛΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 101.000,0011/05/2012
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΧΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Ο.Π.Κ.Δ.Χ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 100.000,0017/04/2012
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ100.00019/04/2013
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ99.972,8930/04/2012
EUROBANK ERGASIAS & ΛΟΙΠΟΙΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ98.630,6515/02/2013
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕΠρομήθεια υπερικατασκευών96.00011/03/2013
ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 90.900,0015/02/2013
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤ. ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ90.448,4824/02/2012
PIRAEUS BANKΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 90.000,0001/03/2012
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗ Ν. ΧΙΟΥΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.ΧΙΟΥ89.535,8912/10/2012
Συριώδης Ιωαν.ΓεώργιοςΑνταλλακτικά μεταφορικών μέσων88.622,8017/08/2011
ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΛΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 88.305,6011/05/2012
ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ86.677,3709/08/2013
ΕΝΙΑΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.ΧΙΟΥΑπόδοση σε Σχολικές Επιτροπές86.535,8923/12/2011
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΙΟΥ ΚΛΠ.ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Δ. ΧΙΟΥ86.535,8916/03/2012
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ86.535,8929/11/2012
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΙΑπόδοση σε σχολικές επιτροπές86.535,8915/02/2013
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.ΧΙΟΥΑπόδοση σε Σχολικές Επιτροπές86.535,8905/04/2013
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΘΜΙΑΣ ΧΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ85.813,1304/10/2013
ΛΟΙΠΟΙΕΠΙΔΟΜΑΤΑ85.66009/08/2013
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΩΠΗ ΚΛΠ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 85.600,0016/08/2013
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΩΠΗ ΚΛΠΈξοδα κίνησης προέδρων τοπ. κ Δημοτ. Κοινοτήτων85.240,0007/05/2013
ΟΤΕ Α.Ε.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ , ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ85.000,0023/02/2012
ΓΕΩΡΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΠ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 83.266,0013/08/2012
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΛΠ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 82.000,0001/03/2012
ΣΕΜΨΗ ΡΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ ΧΙΟΥ79.528,4901/04/2013
ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 79.300,0015/02/2013
Γ.ΑΓΙΩΡΓΟΥΣΗΣ - Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣΕξοραϊσμός πλατείας Καλλιμασιάς79.261,9801/06/2011
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 77.605,6930/04/2012
Π.ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων76.749,0006/07/2011
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΛΟΙΠΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ74.41509/08/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χρηματοδότηση της νέας Κοινωφελούς επιχείρησης72.733,1024/02/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 72.733,1017/04/2012
Σύνολο: 1-100 / 1726Σελίδα: 1 / 18
​​​​​