Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 201.224,2823/12/2013
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 5ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ109.923,7822/09/2011
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΠΛΗΡΩΜΗ 2ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ87.490,3512/05/2011
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 4ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ66.437,4520/07/2011
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ66.006,0405/07/2011
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ Ε8οσ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ44.280,0023/11/2012
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ41.820,0017/02/2014
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΠΛΗΡΩΜΗ 9ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ39.900,0028/12/2012
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ37.231,6516/06/2011
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 35.700,0019/12/2011
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ34.317,0011/04/2013
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΠΛΗΡΩΜΗ 10ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ33.700,0028/12/2012
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ33.210,0008/04/2011
ΑΚΑΤΤ ΑΕ1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ32.240,4923/12/2013
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΒ. ΑΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ30.583,0012/09/2011
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ30.487,8019/04/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201129.983,9311/04/2012
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ27.225,0009/07/2012
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 6ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ26.730,2930/11/2011
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΕΝΑΝΤΙ 12ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 25.864,0023/12/2013
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 12ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ24.000,0020/02/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201321.914,2321/10/2013
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ20.371,9501/07/2013
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΕΝΑΝΤΙ Φ.Π.Α 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ20.000,0023/11/2012
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΕΝΑΝΤΙ 12ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ20.000,0004/12/2013
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΕΝΑΝΤΙ 12ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ20.000,0004/12/2013
AGILTECH ΑΕ1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ19.998,2323/12/2013
Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 19.327,7112/04/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ19.148,5924/10/2012
Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥΦ.Π.Α ΙΟΥΛΙΟΥ 201219.036,0724/08/2012
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ19.009,6519/02/2014
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 201118.657,8131/05/2011
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ)18.450,0029/10/2012
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ18.450,0012/09/2013
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 201118.450,0008/11/2013
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ18.266,0004/05/2012
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 11ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ17.898,8226/04/2013
ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201117.881,5231/03/2011
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ 4ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ17.710,0019/12/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201117.530,0829/04/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201117.523,8729/07/2011
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ17.367,6019/03/2014
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201217.241,5329/02/2012
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ17.127,0608/03/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201116.999,9130/09/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201116.941,5831/08/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201116.838,9231/10/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201116.054,1730/06/2011
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 201215.988,6831/07/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΝΙΟΥ 201215.797,6329/06/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201115.681,0530/11/2011
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201215.358,3730/04/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 201215.244,2431/05/2012
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ15.134,5130/01/2012
Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 201215.045,5325/06/2012
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ15.017,3708/03/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201214.863,8728/12/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201314.853,2631/01/2013
ΥΙΟΙ Ε ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΟΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ14.760,0006/03/2013
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201214.730,2930/04/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201214.631,0231/10/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ14.584,3231/08/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΩΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ14.553,2130/11/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ14.508,9928/09/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΩΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201214.508,9928/09/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ ΔΕΥΑΑΛ14.508,9928/09/2012
ΑΙΟΛΟΣ Α Τ ΕΕΝΑΝΤΙ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ14.476,2213/09/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201214.460,2430/03/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201314.316,3528/06/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1Η ΔΟΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201314.000,0021/01/2014
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ13.915,0031/12/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΦΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201313.868,7317/12/2013
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201113.240,9229/11/2011
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201413.218,2828/02/2014
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201413.218,2831/03/2014
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201113.217,1531/10/2011
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201313.191,5831/07/2013
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201313.191,5830/08/2013
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΡΩΝ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201113.156,4127/09/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ13.125,0027/05/2011
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201312.992,4928/03/2013
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201112.673,3929/08/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΦ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ12.583,4620/12/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201312.317,5530/09/2013
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΤΣΙΑΠΡΑΣΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ12.300,0028/03/2011
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΠΡΑΖΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ12.300,0028/03/2011
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ12.300,0006/03/2013
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201312.178,5828/02/2013
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201312.130,1831/12/2013
ΙΚΑΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ12.074,9731/01/2013
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ12.018,2031/07/2012
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ12.003,4329/07/2011
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ12.003,0029/12/2011
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201211.902,8328/02/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201111.870,2830/12/2011
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201411.793,8031/01/2014
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201111.741,3127/03/2012
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2012 ΣΤΟ ΙΚΑ11.735,9030/05/2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201311.734,6430/04/2013
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΑΛΜΥΡΟΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 201211.594,5424/08/2012
Σύνολο: 1-100 / 1516Σελίδα: 1 / 16
​​​​​