Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 201146.983,0016/01/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 201246.323,0028/08/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 201245.817,8225/10/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜ42.526,0023/09/2011
ΔΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 201342.167,9318/09/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 201237.655,0024/09/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.35.758,0017/06/2011
ΔΟΥΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 201233.419,9728/01/2013
ΔΕΗ Α.Ε.ΧΕΠ Α 52231.20423/09/2013
ΔΕΗΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ29.994,0029/10/2013
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ29.520,0011/11/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 201228.300,0027/12/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 201327.109,0003/06/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ26.812,0027/12/2013
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ26.226,9423/01/2012
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 201224.750,0014/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.24.400,0015/03/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 201221.114,0007/09/2012
ΔΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ21.108,0801/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ20.000,0007/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ20.000,0010/08/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ20.000,0026/02/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 18.074,0021/02/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 201215.737,0022/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΛΟΠΟΤΑΜΟΥ15.000,0011/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ15.000,0031/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ15.000,0031/12/2013
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ14.911,2920/06/2011
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛ.ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ14.852,2516/09/2011
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ14.760,0003/10/2012
ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ(Ι.Χ - 4*4)14.600,0007/12/2011
ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ(Ι.Χ- 4Χ4)14.140,0021/03/2012
ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΑΝΔ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ε.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ14.000,0007/12/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ10.000,0010/09/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ10.000,0013/09/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ10.000,0002/12/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ9.863,0010/04/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 20129.436,0018/01/2013
ΑΦΟΙ ΦΛΙΝΟΥ -Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ8.819,1025/09/2013
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΝΤΑΡ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ8.610,0010/10/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ8.500,1510/10/2011
ΔΟΥΧΕΠ 95 Α8.389,6915/09/2011
ΧΝΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ8.295,1203/12/2013
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ7.675,2015/09/2011
Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -Ν.ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ7.669,5621/06/2011
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ- ΖΩΝΙΑΝΩΝ7.576,3121/02/2012
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜ.ΛΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 7.466,1016/06/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.395,0801/12/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ7.299,9902/08/2011
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣ7.291,4426/07/2011
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ. ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ7.195,5019/09/2011
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ7.195,5011/10/2011
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ7.195,5003/10/2012
ΒΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΓΑΡΑΖΟΥ 7.189,3522/11/2013
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ7.177,0520/09/2011
ΒΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 7.164,7512/11/2013
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ7.152,4515/07/2011
ΒΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜ.ΕΝ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ7.13429/10/2013
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ7.084,8001/02/2012
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΧΕΠ Β_296.980,2504/08/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ6.949,9316/06/2011
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΣΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ6.899,0710/10/2011
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝ.-ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ6.897,0009/06/2011
ΑΦΟΙ ΦΛΙΝΟΥ-Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ANAVALOS PUMPSΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΜΩΝΕΣ6.740,4010/12/2013
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝ.-ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ6.655,0009/06/2011
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΣΥΝΤ.ΚΑΤΑΘ.ΑΓ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ6.650,6124/06/2011
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ(ΜΠΑΛΙ) ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑ6.642,0005/10/2011
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.ΧΝΑΡΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ6.634,0121/06/2011
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝ.-ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ6.473,5009/06/2011
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΝΤΑΡ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ6.273,0029/11/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ6.180,6020/06/2011
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6.174,6008/08/2011
ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ6.151,4227/07/2011
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ6.150,0008/08/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ6.149,7806/10/2011
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝ. ΜΗΧ.ΜΗΧ.ΕΞ.Τ.Δ.ΠΑΝΟΡΜΟΥΤ.Δ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ6.146,9324/06/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ5.997,4806/10/2011
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ5.977,8002/01/2012
ΧΝΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ5.965,5020/12/2013
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ - ΖΩΝΙΑΝΩΝ 5.881,8609/05/2012
ERGO BETON Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ5.872,0202/12/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ5.767,8411/10/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ5.560,3416/09/2011
ERGO-BETON Ε.Π.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ5.490,7202/02/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 20125.481,2824/12/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ5.422,7623/01/2012
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ5.387,4030/11/2011
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ5.375,1004/08/2011
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.346,4017/05/2012
ΑΦΟΙ ΦΛΙΝΟΥ-Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ANAVALOS PUMPSΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ5.323,4411/02/2014
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.301,3616/05/2012
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ (ΜΠΑΛΙ)- ΠΑΝΟΡΜΟΥ- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5.289,0010/10/2011
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Δ.ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ5.269,3224/06/2011
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ5.047,9226/07/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.000,0001/10/2012
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 20105.000,0012/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.000,0031/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.000,0017/04/2013
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.000,0015/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ5.00029/08/2013
Σύνολο: 1-100 / 2094Σελίδα: 1 / 21
​​​​​