Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 1.129.919,2902/11/2012
Κ/Ξ ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ-SICAP S.A.– ΤΡΟΥΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΔΡΟΣΙΑΣ-ΒΑΘΕΩΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΟΥ774.880,0013/12/2013
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΥΛΙΔΑΣ-ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ -ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ-ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ700.000,0017/12/2013
ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ"583.175,0910/06/2013
ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΙΩΝ"462.868,1302/11/2012
ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ"436.650,0002/04/2013
ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ"324.430,4903/12/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)268.787,3504/10/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ)263.007,1004/01/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ)261.926,4702/02/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ)260.635,9405/12/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ259.740,3803/08/2011
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε - ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣΈΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ)257.716,2529/11/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)249.952,4105/03/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 247.593,2105/09/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ)245.686,1402/11/2011
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε. – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ".242.825,0509/02/2012
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε. – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ".240.011,4618/12/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ238.734,1605/07/2011
Κ/Ξ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΣΑΛΙΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"230.665,3407/10/2013
ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ"218.323,0905/11/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013)205.703,0702/04/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)204.755,7403/04/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014)204.474,4605/03/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014)204.437,6412/03/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)203.884,7704/02/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)203.827,2305/03/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)203.486,1207/05/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013)203.241,5803/09/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ)202.913,0802/08/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013)202.675,2005/11/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)202.349,3703/07/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014)202.011,0605/02/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΙΟΥ 2013)201.905,1704/06/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ)201.358,4204/04/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)201.236,6502/07/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)201.138,6904/01/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)201.093,6503/01/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)201.004,5803/01/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)200.836,2105/09/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)200.820,5003/12/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)199.523,7505/11/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013)199.486,6002/08/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ )198.476,4503/10/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ)198.096,0504/05/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)197.929,1302/10/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ )196.836,6003/10/2012
ΜΑΡΙΑ Ι. ΧΑΣΑΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 193.374,8602/01/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)187.135,6804/12/2012
Ι.ΤΡΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ"166.788,0030/04/2013
Κ/Ξ ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ-SICAP S.A.– ΤΡΟΥΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΔΡΟΣΙΑΣ-ΒΑΘΕΩΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΟΥ165.537,7803/04/2014
Δ.Ε.Η. Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ154.318,9423/06/2011
ΣΑΛΙΑΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ142.127,7531/12/2012
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε. – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ".141.204,7117/04/2012
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 140.457,3304/10/2012
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ"129.519,0004/03/2013
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ"125.460,0030/04/2013
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε. – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ".117.873,8809/10/2012
ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ"116.478,1719/12/2012
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΛΩΡΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ115.521,8730/01/2014
Κ/Ξ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΣΑΛΙΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"114.997,4616/12/2013
ΣΑΛΙΑΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ114.347,8605/01/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013112.999,9913/03/2013
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 105.934,2005/10/2012
ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"105.141,3501/08/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014102.750,0012/02/2014
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"102.697,2014/04/2014
ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ"102.021,1209/04/2013
ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ"91.898,7521/01/2014
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε. – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ"91.296,0902/07/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ84.808,9606/02/2014
Κ/ΞΙΑ ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΤΡΟΥΒΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 21ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 84.458,4109/07/2012
Ι.ΤΡΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201483.394,0027/01/2014
ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ"80.993,1421/03/2014
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/07/2013 ΕΩΣ 01/09/201379.517,0009/09/2013
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ79.408,8920/02/2013
IV DIAGNOSTICS Μ. ΕΠΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 22-12-2013 ΕΩΣ 21-11-201477.932,8022/01/2014
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/05/2012 ΕΩΣ 19/09/201277.256,0002/10/2012
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 27/03/2013 ΕΩΣ 06/08/201376.951,0013/08/2013
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ72.324,0019/03/2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)71.294,6019/12/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)71.294,6019/12/2012
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 13/02/2013 ΕΩΣ 04/07/201370.373,0015/07/2013
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 27/03/2013 ΕΩΣ 03/06/201369.668,0011/06/2013
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 Α.Ε - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε - ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣΈΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ)69.554,0311/11/2011
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 30/07/2013 ΕΩΣ 01/10/201369.191,0011/10/2013
Κ/Ξ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΣΑΛΙΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"68.873,4319/08/2013
ΔΕΗ Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28/03/2012 ΕΩΣ 02/08/201266.922,0013/08/2012
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)64.716,5521/09/2011
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 02/09/2013 ΕΩΣ 01/11/201364.329,0013/11/2013
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ63.854,0013/07/2012
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 09/10/2013 ΕΩΣ 04/12/201360.096,0013/12/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΙΟΥ)58.748,8210/06/2013
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 28/02/2013 ΕΩΣ 01/05/201358.543,0013/05/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ)58.234,0120/12/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)57.994,1110/05/2013
Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΗ Α.Ε.) 57.477,0914/09/2011
Δ.Ε.Η Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22/04/2013 ΕΩΣ 07/01/201457.044,0014/01/2014
ΠΑΣΣΑΣ Γ.-ΠΑΣΣΑΣ Ν. Ε.Ε.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ"56.604,3818/11/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ)56.235,6409/08/2013
Σύνολο: 1-100 / 3286Σελίδα: 1 / 33
​​​​​