Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:45:06ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ93-ΛΦ1
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:46:11ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω93-ΔΒΓ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/04/2014 10:23:46ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ93-16Σ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 15:33:49ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩ93-ΠΕΩ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 15:11:18ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩ93-ΟΝ0
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 09:41:06ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ93-ΚΘΣ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 253Σελίδα: 1 / 26