Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 04/04/2014 10:03:49ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΡ2-Ρ47
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 09:55:35ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΡ2-ΞΧ5
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 09:44:22ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΡ2-ΠΧΟ
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 10:30:28ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΡ2-4ΝΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 10:20:01ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΡ2-ΓΥΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 10:37:21ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΡ2-ΠΛΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 10:32:52ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΡ2-ΚΕ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 10:25:38ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΡ2-5ΩΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/02/2014 11:37:13ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΩΡ2-ΓΥΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/02/2014 11:21:39ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΩΡ2-ΛΘΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 307Σελίδα: 1 / 31