Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 21/02/2014 09:23:54ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΡ2-ΩΩΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/10/2013 12:54:47ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΡ2-ΒΘ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/10/2013 12:49:09ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΡ2-Ν9Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/09/2013 12:38:06ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΡ2-Ξ06
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/09/2013 12:30:26ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΡ2-ΣΚΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/09/2013 11:42:51ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΡ2-6ΔΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/08/2013 10:28:31ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΩΡ2-Ψ99
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/06/2013 13:41:43ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΩΡ2-ΖΕΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/06/2013 12:06:16ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΡ2-Γ13
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 103Σελίδα: 1 / 11