Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:14:52ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-Μ1Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:33:50ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-ΣΝΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:19:12ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-ΨΑΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:09:11ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-2ΓΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:08:29ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-0Μ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:59:10ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-ΣΩΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:38:22ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΗ0-ΝΜ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 4062Σελίδα: 1 / 407