Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 21/06/2011 12:56:32ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΡ3-0
Είδος: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/06/2011 11:22:59ΑΔΑ: 4Α37ΩΡ3-Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/06/2011 13:18:31ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΡ3-9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/05/2011 14:02:13ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΡ3-2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 24Σελίδα: 1 / 3