Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:13:02ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ03-0ΩΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:08:45ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ03-ΧΣ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:30:52ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ03-9ΗΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:53:40ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ03-ΟΝ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:20:58ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ03-ΔΣΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 14:33:37ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡ03-Κ3Α
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 14:29:25ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡ03-ΘΕΦ
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 857Σελίδα: 1 / 108