Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/04/2014 11:14:44ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΛΥΥ-3Β0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 13:22:46ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΛΥΥ-Ε08
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/04/2014 13:33:59ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΛΥΥ-2ΓΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 10:32:37ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΛΥΥ-ΞΜΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 11:52:29ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΛΥΥ-8ΓΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 10:21:12ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΛΥΥ-9ΘΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 13:47:28ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΛΥΥ-ΙΘΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 13:41:00ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΛΥΥ-ΦΗΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 12:21:10ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΛΥΥ-561
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 09:26:03ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΛΥΥ-9ΘΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 111Σελίδα: 1 / 12