Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:08:18ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Χ-1ΝΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:04:18ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Χ-0ΝΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:01:05ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Χ-ΩΣΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 07:49:57ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Χ-ΨΒΔ
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 07:41:45ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ6Χ-ΒΔ6
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 9847Σελίδα: 1 / 1231