Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Αλίμου

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010435.955,4423/09/2011
Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 30/9/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ 272.524,6509/12/2011
Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ, Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 30/9/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ 257.507,9909/12/2011
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ " ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 393/05 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 839/09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.)253.803,2020/04/2011
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ " ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 369/05 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 839/09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.)200.000,0020/04/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 47/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013)165.538,4806/07/2011
ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 317,52 τ.μ. (1/2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 239/08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΝ 3334/09 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟ 1/7/10 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 22/11/10 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ127.008,0012/07/2011
ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 317,52 τ.μ. (1/2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 239/08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΝ 3334/09 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟ 1/7/10 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 22/11/10 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ127.008,0012/07/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 10/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)123.693,7220/12/2011
Ν.Π.Δ.Δ. " ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 133/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ115.004,0224/05/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.112.009,0017/10/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.111.900,0030/06/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.111.900,0029/07/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.111.900,0009/09/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.111.900,0008/11/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.111.900,0013/12/2011
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.111.900,0028/12/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ)110.331,6813/12/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ)110.331,6729/07/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ)110.331,6709/09/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ)110.331,6717/10/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ)110.331,6708/11/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011107.964,2215/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 107.964,2229/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011107.964,2227/05/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ)107.964,2230/06/2011
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΩΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 827,41 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 214/09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 29/7/2010 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (3η ΚΑΙ 4η ΔΟΣΗ) - (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ) - 100.000,0029/04/2011
ΒΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2009 " ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 40/10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΝ 7905/11 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 2/5/11 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ 98.477,2621/12/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ 10ης ΔΟΣΗΣ (26/4/2011) ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 96.666,6719/04/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ 10ης ΔΟΣΗΣ (29/4/2011) ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 96.666,6719/04/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ 11ης ΔΟΣΗΣ (24/10/2011) ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 96.666,6617/10/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ 11ης ΔΟΣΗΣ (31/10/2011) ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 96.666,6617/10/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ87.846,4804/08/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ87.761,5019/12/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ81.983,0418/04/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ74.257,3329/11/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ69.590,3531/10/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) 69.537,3813/12/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)69.537,3729/07/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)69.537,3709/09/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)69.537,3717/10/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)69.537,3708/11/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ68.194,9718/05/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 201168.045,2615/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 68.045,2629/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 201168.045,2627/05/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ. (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)68.045,2630/06/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 5/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. - (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013)65.726,3430/09/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 15/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) 64.908,5822/12/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ64.762,3528/09/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ62.791,3022/06/2011
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΩΣ Η 6/11 Α.Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ)61.992,0020/06/2011
Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ, Δ. ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 61.345,0523/09/2011
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.)ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 60.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.)60.000,0021/06/2011
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΩΣ Η 39/09 Α.Π.Υ.59.976,0020/06/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΙΚΑ54.280,9228/07/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 7/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. - (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013) 53.146,5403/11/2011
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2010 " ΩΣ ΤΟ 110/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ)52.808,6221/10/2011
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ " ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 530/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 839/09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.:30.348,86 € ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:20.460,32 €)50.809,1820/04/2011
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΩΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 827,41 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 214/09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 29/7/2010 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (5η ΔΟΣΗ) 50.000,0029/07/2011
ΔΟΥ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ49.514,5028/07/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ν. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΧΡ. ΑΣΩΝΙΤΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Ο.Τ. 351" ΩΣ ΤΟ 2/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ)49.491,6226/05/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ46.663,9929/11/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ45.805,6729/07/2011
ΒΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ Ι : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ " ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 31/08 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΝ 26440/10 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟ 1/12/10 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ45.500,0027/06/2011
ΒΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ Ι : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ " ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 31/08 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΝ 26440/10 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟ 1/12/10 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ45.500,0027/06/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 11/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)43.668,3620/12/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ39.819,7704/08/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ39.782,0218/05/2011
ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΗ ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ39.737,8830/11/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΕ-ΟΤΑΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝ/ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΤΗΡΙΑ39.380,4322/06/2011
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 532/08 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ., ΤΗΝ 13224/10 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 19/5/2011 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ38.758,5222/12/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.993,0128/12/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 201137.989,7515/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 37.989,7529/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 37.989,7527/05/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.989,7530/06/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.989,7529/07/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.989,7509/09/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.989,7517/10/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.989,7508/11/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ37.989,7513/12/2011
Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ " ΩΣ ΤΟ 4/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. - (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013)37.465,3730/09/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ36.157,9719/12/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ (10η ΔΟΣΗ - 4/7/2011) ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 537.000 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 33.562,5027/06/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ (11η ΔΟΣΗ - 4/1/2012) ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 537.000 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 33.562,5002/01/2012
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ33.311,3028/09/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ33.262,3318/04/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ33.187,2122/06/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ32.951,4231/10/2011
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν. 3518/06 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ε.Ο.Π., ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ30.994,2006/09/2011
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 28/7/2005 ΕΩΣ 8/3/2011 ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 200.000,00 €, ΑΠΟ 29/12/2005 ΕΩΣ 8/3/2011 ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 253.830,20 € ΚΑΙ ΑΠΟ 22/7/2008 ΕΩΣ 8/3/2011 ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49.156,85 € ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 839/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΝΑΝΤΙ) 30.000,0003/08/2011
ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ29.678,9518/05/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ (6η ΔΟΣΗ - 1/7/2011) ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 880.000 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ 29.333,3327/06/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ (7η ΔΟΣΗ - 2/1/2012) ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 880.000 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ 29.333,3302/01/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (50% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ) ΩΣ ΤΟ 8/10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ.27.675,0004/10/2011
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (50%) ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 859,30 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 752/06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 15/10/2007 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ 26.346,6814/07/2011
ΒΛΑΧΟΣ ή ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (50%) ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 859,30 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 752/06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 15/10/2007 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ 26.346,6814/07/2011
ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΣΤΗ ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ25.585,5028/09/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ν.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΧΡ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Ο.Τ. 351" ΩΣ ΤΟ 1/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 24.796,1226/05/2011
Σύνολο: 1-100 / 922Σελίδα: 1 / 10
​​​​​