Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Κασσάνδρας

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
«Κ.Ε.Δ.Η.Κ.» χρηματοδότηση του προγράμματος διετούς πλάνου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Δ.Η.Κ. για το έτος 2011, σύμφωνα με την αριθ. 224/2011 απόφαση του Δ.Σ. 1.282.893,6507/07/2011
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ"563.847,5721/06/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" Β\' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 (ΑΡΙΘ. 390/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.)307.493,2022/07/2011
ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕΕΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ.438/1999 3ος ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ)306.188,7725/05/2011
ΔΕΔΑΚΑΠΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2010302.123,8018/04/2011
Κ/Ξ Δ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ - Β. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΙΑΣΙΕΣ)"297.157,5631/05/2011
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Εεξόφληση 1ου και 2ου λογαριασμού (Οι πιστοποιήσεις εκδόθηκαν το έτος 2011) της εργασίας «Λειτουργία και Συντήρηση Ε.Ε.Λ. Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 22/2009295.200,0001/03/2012
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΧρεολύσια δανείων εσωτερικού και επιστροφή δανείου ΤΠΔ με αντίστοιχη μείωση χρεωλυσίων284.836,8103/05/2011
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ" (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 101/2006).(ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 379/11)270.000,0022/07/2011
ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ 95/09)236.340,9321/06/2011
ΔΗΚΕΚΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΛΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΚΕΚ 2010228.720,6218/04/2011
«ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» Εγκρίση και διαθέσηι πίστωσης ποσού 306.188,77 € σε βάρος του ΚΑ 10-7311.001, ποσό του 3ου λογαριασμού του έργου « Μελέτη-κατασκευή συνεδριακού κέντρου Δήμου Κασσάνδρας».Από την ανωτέρω πίστωση θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής έναντι 3ου λογαριασμού ποσού 184.073,25 €. 184.073,2513/05/2011
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ181.855,7330/05/2011
«ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κασσάνδρας»πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για «Χρηματοδότηση διετούς πλάνου της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ δόση)». 170.800,0031/05/2011
«ΔΙΑΚΑΠ Α.Ε.» προώθηση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων του Δήμου Παλλήνης στο ΧΥΤΑ166.529,8007/07/2011
Κ/ΞΙΑ Δ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ – Β. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣπληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε., έναντι 9ου λογαριασμού και έναντι του Τ.Π.Υ. 5/20-12-09 του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συμπληρωματικές εργασίες) ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ», βάσει της προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (αριθ. μελέτης 467/1994).163.835,0012/08/2011
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤόκοι δανείων εσωτερικού162.373,7903/05/2011
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΜΟΥΝΗΣλογιστική τακτοποίηση ποσού το οποίο παρακρατήθηκε από την Α.Τ.Ε155.219,2014/05/2012
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΜΟΥΝΗΣλογιστική τακτοποίηση ποσού το οποίο παρακρατήθηκε από την Α.Τ.Ε.. 155.219,2014/05/2012
ΙΘΑΚΗ ΑΤΕΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 150.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Α) ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 150.000,0014/12/2011
«ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Δήμου Παλλήνης» 141.200,0007/07/2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ140.500,0023/05/2011
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κασσάνδρας 2011139.108,8707/07/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (3ος, 4ος, 5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"121.216,6914/06/2011
«ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ»«Καθαρισμός-αποφράξεις φρεατίων και δικτύων ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης» (μελέτη 38/2009). 121.216,6915/06/2011
«"2Ψ ΤΕΧΝΙΚΗ" ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε., για εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου «Κρασπεδώσεις εντός Τ.Δ. Κρυοπηγής». 118.760,0020/04/2011
"2Ψ ΤΕΧΝΙΚΗ" ΨΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2009)118.760,0013/05/2011
"2Ψ ΤΕΧΝΙΚΗ" ΨΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 16/2009)118.760,0024/05/2011
"2Ψ ΤΕΧΝΙΚΗ" ΨΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2009)118.581,8621/06/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010114.316,6608/04/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΑντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασ114.316,6608/04/2011
«ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε., για εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Νέας Φωκαίας». Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ στο ποσό των 110.075,59 € και το υπόλοιπο ποσό των 2.766,61 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 112.842,2020/04/2011
ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΔ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ 95/09)112.842,2013/05/2011
ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΕΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Δ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ 95/09)112.842,2024/05/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (3ος και 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)111.577,6113/05/2011
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ,ΑΓΚΟΡΤΖΑΣ,ΑΔΑΛΗ ΚΛΠ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧΜισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ για τον μήνα Απρίλιο στην υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού109.096,2719/05/2011
ΔΕΔΑΚΑΠΔιαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ, Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Κασσάνδρας-Δήμου Παλλήνης-ΔΕΔΑΚΑΠ (προώθηση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας στον ΧΥΤΑ για το έτος 2010).102.286,8320/04/2011
ΔΙΑΚΑΠ Α.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜ. ΑΡ. 172/31-8-10, 173/31-8-10, 175/30-9-10, 177/31-10-10 ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16/3/10 ΕΩΣ 15/3/11102.286,8319/05/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.ΕΚαθαρισμός – αποφράξεις φρεατίων και δικτύων ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας101.942,4007/07/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.98.652,5230/06/2011
«ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. 094284920» «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ 026667287» «ΑΘΗΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 045953365» πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε., για εξόφληση 4ου λογαριασμού της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμμάτων των Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής – Νέας Σκιώνης και Παλιουρίου του Δήμου Παλλήνης (υποέργο : Μελέτη αποχέτευσης Οικισμών Παλιουρίου – Αγίας Παρασκευής – Λουτρών – Νέας Σκ95.091,8420/04/2011
ΝΑΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 267/2007)95.091,8413/05/2011
-ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ/Δ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 267/07)95.091,8424/05/2011
Ι.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Κ.ΛΕΜΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 201089.481,0418/04/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201189.476,2020/04/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201189.476,2020/04/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. - ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1/27-12-2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ"85.702,3601/06/2011
«Κ/ΞΙΑ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. - ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ.»«Ανάπλαση Οικισμού Μόλα Καλύβας» 85.702,3607/07/2011
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ85.200,0030/05/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ84.935,4426/04/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ84.935,4413/05/2011
ΜΑΓΓΙΡΙΔΗΣ Σ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΕΝΑΝΤΙ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ84.000,0021/06/2011
ΔΕΔΑΚΑΠΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)81.382,5018/04/2011
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΕτησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)(Ν.3655/0880.823,0003/05/2011
ΨΩΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 177/08)80.024,8813/05/2011
ΨΩΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 177/08)80.024,8824/05/2011
«ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΖΩΗ Ο.Ε.» Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης και βιολογικών Δήμου Κασσάνδρας-Τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις79.721,2507/07/2011
ΔΙΑΚΑΠ ΑΕπροώθηση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων 77.892,0821/09/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201076.211,1108/04/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΑντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας76.211,1108/04/2011
ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΕΑνάπλαση παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Ν.Φωκαίας», αριθμός μελέτης 95/200974.438,7703/07/2012
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 72.324,00 € ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. (ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ.566/2011)72.324,0021/09/2011
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 356/2010)72.262,5030/05/2011
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου «Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας». 72.262,5031/05/2011
«Μαραγκός Αγγ. Γεώργιος» Καθαρισμοί ρεμάτων, δασών, πρανών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κασσάνδρας71.586,0007/07/2011
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθαρισμός ρεμάτων, δασών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων71.586,0003/07/2012
ΚΑΠΑ ΜΥ Α.Ε.Β.Κ.ΕEκμετάλλευση Γεωτρήσεων Χανιώτης-Κασσανδρείας Δήμου Κασσάνδρας71.408,0022/11/2011
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». πληρωμή οφειλής ΠΟΕ για εξόφληση 1ου λογαριασμού της μελέτης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κρυοπηγής και αγωγού προσαγωγής λυμάτων προς ΕΕΛ Καλλιθέας». Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ στο ποσό των 71.276,81 € και το υπόλοιπο ποσό των 107,08 € θα καλυφθεί από71.383,8920/04/2011
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ/Δ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ71.383,8913/05/2011
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ71.383,8924/05/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201169.912,8128/03/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201169.912,8128/03/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΑντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας69.912,8129/03/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ68.728,7126/04/2011
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.ΕΚατασκευή παροχών ύδρευσης67.900,0007/07/2011
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΤόκοι δανείων66.854,2504/05/2011
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΛογιστική τακτοποίηση μηνός Απριλίου 2011 - χρηματική εντολή 19062/11( ΤΠΔ κανονικό χρέος - χρεωλύσιο)65.282,7104/05/2011
ΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ63.038,9423/03/2011
«ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».καταβολή φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας60.000,0013/05/2011
«ΔΕΔΑΚΑΠ»πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. (εξόφληση του αριθ.143/30-9-09 τιμολογίου ποσού 21773,43 €, του αριθ.145/31-10-09 τιμολογίου ποσού 10.618,67€, του αριθ.148/30-11-09 τιμολογίου ποσού 6.730,58 €, του αριθ. 152/31-12-09 τιμολογίου ποσού 6.330,69 €, του αριθ. 153/31-1-10 τιμολογίου ποσού 4.946,99 €, του αριθ.1559.969,5213/05/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201159.650,8120/04/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201159.650,8120/04/2011
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦΑποκατάσταση υδρευτικού δικτύου οικισμού Κασσανδρινού59.270,0018/10/2011
ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΕΔιόρθωση της αριθ. 586/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το όνομα του δικαιούχου για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής59.270,0004/11/2011
Γκιουλόγλου ΚυριάκοςΠαροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας58.363,5007/07/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.ΕΚαθαρισμός υγρών θαλάμων αντλιοστασίων και έργων εισόδου Ε.Ε.Λ. Δήμου Κασσάνδρας58.200,0022/11/2011
«ΨΩΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ»πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. έναντι 2ου λογαριασμού και έναντι του αριθ. 284/1-11-10 τιμολογίου του έργου «Διάνοιξη οδών περιοχής επέκτασης και κρασπέδωση οδών Οικισμού Δ.Δ. Κασσανδρινού». Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του άρθρου 27 του Ν. 3756/09 για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Δήμου.56.914,4020/04/2011
ΨΩΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 177/08)56.914,4021/06/2011
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 52.837,39 € ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 138/2010), ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 517/2011 52.837,3921/09/2011
ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΕΑνάπλαση παραλιακής ζώνης Τ.Δ. Νέας Φωκαίας51.826,5704/11/2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 50.317,53 € ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Π.Ο.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/2008). (ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 527/2011)50.317,5321/09/2011
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΚΕΓΚΑΣ» «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων των Δ.Δ. Δήμου Κασσάνδρας» 50.126,9207/07/2011
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑποκατάσταση παράπλευρου δρόμου προς το ρέμα οικισμού Κασσανδρινού. 50.000,0018/10/2011
Σ.Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 50.000,00 € ΟΦΕΙΛΗΣ Π.Ο.Ε. ΕΝΑΝΤΙ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ" (ΜΕΛΕΤΗ 303/2008). ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 129/201250.000,0003/05/2012
ΣΥ. ΚΑ.Θ Σ.Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ανάπλαση παραλίας Φούρκας49.880,0018/10/2011
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄θμιας ΚΑΙ Β΄θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ48.569,8308/04/2011
«ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ» πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε., έναντι σύμβασης εργασιών καθαρισμού παραλιών Δήμου Κασσάνδρας. 47.464,2020/04/2011
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ47.464,2019/05/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201146.608,5528/03/2011
ΔΕΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201146.608,5528/03/2011
Σύνολο: 1-100 / 848Σελίδα: 1 / 9
​​​​​