Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 03/04/2014 14:26:58ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΛΡ-8ΨΠ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/01/2014 14:31:59ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΩΛΡ-Δ4Τ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/01/2014 14:28:26ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΩΛΡ-ΨΟΕ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/01/2014 10:42:06ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΩΛΡ-ΘΔΩ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/01/2014 10:32:09ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΩΛΡ-ΓΔΓ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/12/2013 09:38:47ΑΔΑ: ΒΛΓΕΩΛΡ-ΑΥΙ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/12/2013 09:35:22ΑΔΑ: ΒΛΓΕΩΛΡ-9ΔΕ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 128Σελίδα: 1 / 13