Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2011 795.422,6705/04/2011
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011351.029,0106/04/2011
Ι.Γ.ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. -ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ1η Πιστ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΚ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ254.118,8827/09/2011
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.3η Εντολη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ182.575,9825/07/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 166.166,2806/04/2011
Κ/Ξ ΕΜ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Η. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.4 ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΓΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ149.392,4701/04/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 148.888,6006/04/2011
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ&ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΥΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013136.281,6001/04/2014
Μ.Τ. Α.Τ.Ε3η Πιστοποίηση ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ)111.213,0310/04/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 2011101.994,6806/04/2011
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ98.857,3206/04/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 201179.651,5205/04/2011
Μ.Τ. Α.Τ.Ε3η Πιστοποίηση ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ)73.500,0026/03/2014
Ι.ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ-Δ.ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ2ος Λογ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ72.019,0827/09/2011
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 68.647,4206/04/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 201159.565,1413/09/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 201359.419,4831/03/2014
ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.9η Εντολη ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ59.280,5322/07/2011
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ Τ. Δ. ΦΙΛΟΤΙΟΥ58.493,3208/08/2011
ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ.5ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ58.193,8705/08/2011
Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ53.582,5714/07/2011
ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.2ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 201053.389,0805/08/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 201353.324,3531/03/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201152.166,9506/04/2011
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΔΑ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 201152.066,2620/07/2011
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ.1ος Λογ. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΓΑΛΗΝΗΣ-ΕΓΓΑΡΩΝ -ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ -ΜΕΛΑΝΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ50.549,7012/09/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 201150.296,7112/08/2011
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΓΕΙΟ ΙΚΕΤΡΙΤΟΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ49.954,2420/03/2014
ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΟΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΩΜΙΑΚΗΣ"49.893,6318/07/2011
ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ.ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡ. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 49.787,5218/07/2011
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ47.783,2506/04/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 201144.745,6811/08/2011
ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ.3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 42.574,1910/08/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 0149 4%, ΦΟΡΟΣ 0149 8%, ΦΟΡΟΣ 0149 1%41.508,6015/01/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 201140.156,8411/08/2011
Ι.ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ-Δ.ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΟΕΕΞΟΦΛΗΣΗ 4οΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ37.881,1313/03/2014
ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ OFSY-100 ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.37.493,4115/04/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201137.492,2725/08/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΒ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201137.492,2709/09/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37.440,5820/07/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ : Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201137.440,5809/08/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ37.438,6721/06/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΒ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ37.438,6711/07/2011
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Β΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201137.279,5015/04/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑ\'Ι\'ΟΥ37.279,5028/04/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΒ\' ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ37.279,5012/05/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 201137.279,5027/05/2011
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Β΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201137.279,5009/06/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΒ/ΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ37.263,8816/03/2011
ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β9η Εντολη ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ36.678,4322/07/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ36.648,6622/09/2011
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝ36.321,7606/04/2011
ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ.4ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 35.974,5204/08/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 201135.822,0803/08/2011
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Α΄ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)34.421,8707/04/2014
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Α΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201434.327,2324/03/2014
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Β΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201434.327,2210/04/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 34.288,7506/04/2011
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Α΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201434.279,6424/02/2014
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Β΄15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201434.279,6312/03/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ34.274,9406/04/2011
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΑ΄ 15/ΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 201433.724,8222/01/2014
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Β΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201433.724,8211/02/2014
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό Διοικητικών ΥπηρεσιώνΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Β΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201433.704,6610/01/2014
ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.ΕΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΣΑΣ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΩΝ33.524,0013/03/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 201133.247,9603/08/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 201132.600,0927/07/2011
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦ ΙΔΑΧ ΑΟΡΙΣΤΟΥ32.262,0206/04/2011
Η. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.1ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΑΣ Τ.Δ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ31.536,1703/08/2011
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΚΑ ΤΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ31.326,7905/08/2011
ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ)ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. (ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 201131.231,1430/08/2011
ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ)ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. (ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201131.231,1430/08/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 20% ΕΠΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4024/103/19-12-13 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ31.080,0005/02/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ30.722,3006/04/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1-2-2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 28-2-2011)30.407,9523/03/2011
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ -ΛΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ30.395,3204/04/2011
ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ1ος Λογ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ30.122,1413/03/2014
ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ29.681,9301/08/2011
Ι. ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ-Δ.ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Τ. Δ. ΜΕΛΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ (Α ΦΑΣΗ)27.324,9114/07/2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ27.126,5924/08/2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 82282 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,82282 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 26.048,0631/03/2014
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 82282 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ25.975,5228/02/2014
ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΦΕΙΛΗ Π.Ο.Ε ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201325.860,2628/02/2014
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 201125.791,9706/04/2011
ΜΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ25.789,2328/03/2014
ΜΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ25.789,2328/03/2014
Μ.Τ. Α.Τ.ΕΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΌ 01/12/13 ΕΩΣ 31/12/1325.773,4510/03/2014
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ25.091,9128/02/2014
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - Ημερομηνίες: 1/2/2014 - 31/3/201425.037,0131/03/2014
ΝΙΜΑΚ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ24.995,6830/08/2011
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΤΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 24.339,2005/08/2011
ΑΔΕΛΦΟΥΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α 15/ΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ23.783,5107/04/2011
ΑΔΕΛΦΟΥΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΒ΄ 15/ΜΕΡΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ23.783,5118/04/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ23.783,5128/04/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΒ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ23.783,5112/05/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 201123.783,5127/05/2011
ΑΔΕΛΦΟΥΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΒ΄ 15/ΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ23.783,5109/06/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΒ/ΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ23.773,1216/03/2011
ΑΔΕΛΦΟΥΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό ΚαθαριότηταςΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Α΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201423.602,0824/02/2014
ΑΔΕΛΦΟΥΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και λοιποί δικαιούχοι προσωπικό ΚαθαριότηταςΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Α΄ 15/ΘΗΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201423.602,0824/03/2014
Σύνολο: 1-100 / 2125Σελίδα: 1 / 22
​​​​​