Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ημερομηνία: 20/02/2014 09:55:58ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΞ3-4ΤΞ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2014 09:44:40ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΞ3-3ΨΥ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/01/2014 09:13:06ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΞ3-44Θ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 260Σελίδα: 1 / 26