Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προμήθειες
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:36:20ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ1Κ-4Τ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:31:50ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ1Κ-3ΕΕ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:05:01ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-Κ8Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:01:11ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-ΞΞΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:19:56ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-ΝΨΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:45:25ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-ΗΚΒ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:08:28ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-ΨΜΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:46:06ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-ΞΤ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:36:14ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ1Κ-8ΟΓ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2816Σελίδα: 1 / 282