Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Αντιδήμαρχος - Μοσχαδώ Κανταράκη - Τσολοβίκου
Ημερομηνία: 07/04/2014 09:35:22ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩ13-7ΓΨ
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/02/2014 14:20:24ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ13-ΕΣΦ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/02/2014 14:17:42ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ13-ΝΛΛ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/02/2014 11:55:12ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ13-ΧΡ3
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/01/2014 14:11:08ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩ13-0Τ2
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/12/2013 14:01:49ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩ13-ΡΣΡ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/12/2013 14:00:07ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩ13-7ΣΚ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/12/2013 13:58:43ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩ13-3ΑΗ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/12/2013 13:57:24ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩ13-ΕΥ7
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 532Σελίδα: 1 / 54