Ορθή Επανάληψη: Η παρούσα έχει αντικατασταθεί από την απόφαση με ΑΔΑ Β49ΗΩΨ8-Γ90
 • ΑΔΑΒΟΖ8ΩΨ8-ΝΗ8
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου12144
 • ΘέμαΨήφιση πίστωσης 18.052,79 € ήτοι : Α) ποσό 16.653,2 € στο όνομα των κ.κ. 1) Δήμητρας χας Κων/νου Χατζή και 2) Δημητρίου Παπανίκα του Γεωργίου και σε ποσοστό 1/2 και ποσό 8.326,60 € για τον καθένα για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους στην περιοχή ΧΑΡΑΥΓΗ Β στο ΟΤ Γ 1963 και με Κ.Α. 29-11-43 και Β) ποσό 1.399,59 € για δικαστικά έξοδα και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.
 • Τελικός ΥπογράφωνΔήμαρχος - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης02/02/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης22/02/2012 14:29:53
 • Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΦορέαςΔήμος Αχαρνών
 • ΜονάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Θεματική
  • Απαλλοτριώσεις
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: e031f39c038d00fcc1be141bbd9a4b097d65ab69acb3ae22c9171192f570f2a0