Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 04/04/2014 12:23:14ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΨ8-5Γ3
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 09:59:17ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨ8-ΜΩ1
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/03/2014 09:02:12ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΨ8-ΜΣΨ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/03/2014 12:28:32ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΨ8-ΔΥΨ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/03/2014 09:40:19ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩΨ8-7ΛΒ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/02/2014 09:11:47ΑΔΑ: ΒΙΕΛΩΨ8-1Ε9
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/02/2014 11:18:01ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΨ8-Τ87
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 321Σελίδα: 1 / 33