Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:26:56ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΨ-1Ε4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:49:40ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚΨ-Ν54
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:58:51ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚΨ-ΞΥ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 14:17:56ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΨ-ΔΜΘ
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 13:55:48ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΨ-ΙΨΠ
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 13:29:51ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΨ-1ΡΦ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 6500Σελίδα: 1 / 813