Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 09/04/2014 11:53:30ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΨΝ-ΒΨ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 12:47:41ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΨΝ-ΙΚΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 11:09:48ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΨΝ-700
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/04/2014 13:20:25ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΨΝ-ΟΓΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/04/2014 13:10:13ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΨΝ-ΟΨΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/03/2014 10:43:20ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩΨΝ-5ΥΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/11/2013 11:25:15ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΨΝ-Ρ93
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/11/2013 10:12:24ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΨΝ-ΞΞΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/11/2013 10:43:00ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩΨΝ-0ΙΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 209Σελίδα: 1 / 21