Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:13:09ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΨΝ-Θ32
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 14:58:37ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΝ-8ΕΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 14:49:41ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΝ-5Τ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 18:27:19ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΨΝ-097
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 18:15:34ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΨΝ-ΓΟΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 17:55:48ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΨΝ-Σ98
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 15:06:10ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΨΝ-Η7Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 904Σελίδα: 1 / 91