Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:07:22ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΛΟ-ΘΧ0
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:52:34ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΛΟ-0Υ4
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:29:38ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΛΟ-1ΕΠ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 7815Σελίδα: 1 / 977